Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
 
เรียนรู้สูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในด้านการขายและการตลาดเพื่อนำพาองค์กรสู่การ เป็นผู้นำทางการตลาดด้วยแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายแก่องค์กร โดย หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักการตลาดได้เข้าใจถึงทิศทางการขาย การตลาดและความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการขายการตลาดได้อย่างมีหลักการ การนำเอากลยุทธ์การขายและการตลาดต่างๆ มาใช้ เพื่อสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ตามคาดหวัง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การแข่งทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆไปปรับใช้ได้ของธุรกิจของตน

ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ 
แนวคิดทางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ 
               - ทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5
               - การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)
               - การกำหนดบทบาทในฐานผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้ที่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

ขบวนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ 
               - การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งการขายและการตลาด
               - กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่ประสบผลสำเร็จ 
               - กลยุทธ์การตั้งรับและการบุกทางการตลาด (Defense & Attack Strategy)
               - กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)

กลยุทธ์ด้านการขายที่มุ่งสู่การตลาดเป็นสำคัญ 
               - การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ 
               - การจัดการปิรามิดลูกค้า 
               - 7 ขั้นตอนของการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเดิม
               - สูตรการขายเพื่อแสวงลูกค้าในตลาดใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

หลักสูตรนี้เหมาะกับนักขาย ผู้บริหารทีมขาย ผู้รับผิดชอบทางด้านการขาย นักการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

อดีตรองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด และกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

พฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 , 09:00 - 16:00 น.

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_216.pdf?_=20160607102748

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : jirasak@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 299 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys