Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตรการเจาะตลาดและการสร้างโอกาสทางการขายให้กับสินค้าและบริการ
 
จากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคู่แข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น หรือถึงจำนวนสินค้าที่มีมาก มากอย่างนั้นไม่ถ้วน จึงส่งผลให้เจ้าของกิจการ พนักงานขายและเจ้าหน้าที่ทางการตลาด ประสบกับความยากลำบากในการนำเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาด รวมถึงไม่รู้ว่า จะสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ อย่างไรให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย จากปัญหาเหล่านี้เอง จึงเป็นที่มาของหลักสูตร “ การเจาะตลาดและการสร้างโอกาสทางการขายให้กับสินค้าและบริการ ” ซึ่งเน้นถึงเทคนิควิธีการในการนำเสนอสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้โดดเด่นและแตกต่างจากผู้แข่งขัน อันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์
1.เรียนรู้หลักการที่สำคัญในการแสวงหาโอกาสทางการตลาด เพื่อเจาะตลาด

2.เรียนรู้เทคนิคในการสร้างจุดขายให้กับตัวสินค้า

3.เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

4.รู้และเข้าใจสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังจากการใช้สินค้าและบริการ

5.สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

6.สามารถนำความรู้และหลักการต่างๆไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง

เนื้อหาการอบรม

1.Workshop “ การสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ”
2.ค้นหาสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังอะไรจากการซื้อสินค้าและบริการ
3.เทคนิคการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4.การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการหาโอกาสทางการตลาด
5.Workshop “ เทคนิคการสร้างจุดขายที่โดดเด่นและแตกต่างให้กับตัวสินค้า ”
6.องค์ประกอบของสินค้าที่ต้องพิจารณาเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า
7.ขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อสินค้าใหม่ของกลุ่มเป้าหมาย
8.เทคนิคการทำให้ “ สินค้าติดตลาด” ได้ง่ายขึ้น

อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
-วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การวางแผนและการวิเคราะห์งานขาย การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและตัวแทนการจำหน่าย การเจรจาต่อรอง การวางแผนการตลาดโรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

พฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559, 09:00 - 16:00 น.

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_240.pdf?_=20160909102739

Strategic Center

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : roongrat@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 414 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys