Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี “การออกแบบร้านค้าให้มีเอกลักษณ์ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ”
 
การเคหะแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบร้านค้าให้มีเอกลักษณ์ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ในโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบเอกลักษณ์ส่วนพาณิชยกรรมและร้านค้าชุมชนในโครงการของการเคหะแห่งชาติ พร้อมรับฟังกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559  
ณ ห้องประชุม แกรนด์ ลอร์ด ชั้น 3  โรงแรม แกรนด์ ลอร์ด บูติค โฮเทล
เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00 น. เริ่มงาน เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

ด่วน! รับจำนวนจำกัด
นำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ
รูปแบบเอกลักษณ์การดำเนินการร้านค้าของการเคหะแห่งชาติ 
ระเบียบการบริหารจัดการร้านค้า และการจัดประโยชน์พื้นที่ชุมชนที่เหมาะสมของการเคหะแห่งชาติ 
แนวทางการพัฒนารูปแบบส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่ และร้านค้าชุมชน ของการเคหะแห่งชาติ• ผศ. ดร. นิติ  รัตนปรีชาเวช
   หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม
• รศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล
   ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์
• ศ. ระพีพรรณ คำหอม 
   ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาและการจัดการชุมชน


ณ ห้องประชุม แกรนด์ ลอร์ด ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ ลอร์ด บูติค โฮเทล

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 , 09.30 น. - 11.30 น.https://drive.google.com/open?id=0B1u44PxG6gOBNjRKaGlJa3ZzeHM

การเคหะแห่งชาติและสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

seminar.turac@gmail.com

สอบถามรายละเอียด สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 094-441-7337 โทรสาร 02-5309782 E-mail : seminar.tu@gmail.com
ผู้เข้าชม : 767 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys