Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมฟรี “พัฒนาองค์ความรู้และจัดทำธุรกิจเชิงรุกด้วยระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ (3-e Marketing)”
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประโยชน์ที่จะได้รับในการอบรม


เข้าใจแนวทางการใช้ Internet เพื่อเป็นเครื่องมือการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ
สามารถออกแบบและเขียนเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องมีความรู้ด้าน Technical สามารถควบคุมการทำตลาดออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการของตนเองไปทั่วโลก


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม สัมมนา:

นิติบุคคลสตรี หรือสตรีที่มีสินค้า/บริการ พร้อมทำการค้า 

ต้องเป็นสมาชิก สสว.
 
ต้องมี Domain Name และ Hosting 

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 
มีใจพร้อมเรียนรู้และกระตือรือร้นในการทำธุรกิจแนวใหม่ ที่ใช้ Internet เป็นเครื่องมือ

ควรจะมีคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ส่วนตัวสำหรับทำพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการทบทวนเนื้อหา 


จำนวนที่รับ:

รับจำนวนจำกัด 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน ขอสงวนสิทธิ์ 1 รายต่อ 1 บริษัท เท่านั้น


รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้นหมายเหตุ:

ผู้ประกอบการต้องส่ง รูปภาพสินค้า ตอบแบบสอบถาม ใบสมัครมาที่ 2 e-mails เท่านั้น คือ prawit_raya@hotmail.com และ bizmatch@sme.go.th  ภายในวันที่ 8 กันยายน 2552


การจัดลำดับผู้เข้ารับการอบรมจะถือตามวันที่ที่ได้รับอีเมล์เป็นสำคัญ  สสว. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นผู้จัดกลุ่มอบรมให้ ผู้สมัครไม่สามารถเลือกกลุ่มได้


ประกาศรายชื่อในwebsite ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่นได้ทางเว็บไซต์ของ สสว. www.sme.go.th วันที่ 11 กันยายน 2552 


สิ่งที่ต้องเตรียม 
สำเนาบัตรประชาชน 

ข้อมูลสินค้า 

รูปภาพสินค้า 10 ภาพ 

ข้อมูลของสถานประกอบการ / สถานที่ติดต่อ / โทรศัพท์ / e-mail 

Domain name (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมี Domain name ก่อนเข้าอบรม) ในการเลือก สมัครพื้นที่เว็บไซด์ นั้นควรทำการตรวจสอบว่า web hosting เหล่านั้น ซัพพอร์ท Joomla หรือไม่ ซึ่งในที่นี้ แนะนำ 2 web คือ 

-  เว็บที่หนึ่ง http://www.domainxhosting.com/  มีค่าใช้จ่าย 400 – 500 บาทต่อปี
 
-  เว็บที่สอง http://www.pr.in.th/ เว็บนี้สามารถสมัครได้ฟรี แต่ต้องมี e-mail ของ gmail

 
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://cms.sme.go.th/cms/c/document_library/get_file?repository_id=18&file_path=%2F2552%2FAug%2FActivity&file_name=content+for+recruitment+on+website.pdf


ห้องอบรม 101 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จันทร์ที่ 14 – อังคารที่ 15 กันยายน 2552,http://cms.sme.go.th/cms/c/document_library/get_file?repository_id=18&file_path=%2F2552%2FAug%2FActivity&file_name=content+for+recruitment+on+website.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1794 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys