Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร : การบริหารคนเก่ง
 
จะทำอย่างไรกับการบริหารคนเก่งและการสร้างคนให้เก่งได้เกิดขึ้นในองค์กร หากไม่มีวิธีการที่ถูกต้องในการบริหารคนเก่งและสอนคนให้เก่ง หรือถูกกำหนดโดยปราศจากหลักการ จะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กร หลักสูตร การบริหารคนเก่ง นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดกระบาวนการสร้างที่ถูกต้อง รวมถึงการค้นหา วิธีดูแล รักษา พัฒนาคนเก่งและสร้างคนให้เก่งได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่มีขีดจำกัด และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยกัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้บริหารรู้วิธีในการบริหารคนเก่งและการบริหารคนให้เก่ง สอดคล้องกับความสัมพันธ์ ความสามารถ และวัฒนธรรมขององค์กร
2.เพื่อทำให้ได้เรียนรู้วิธีการรักษาคนเก่ง ให้สามารถอยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว
3.เพื่อพัฒนาคนให้เก่งได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรสามารถสร้างคนให้เก่งได้เพิ่มขึ้น และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยกัน
4.เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับหัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารคน ทั้งคนที่เก่งและคนที่องค์กรจะสร้างให้เก่ง

โดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ช่วงเช้า

Course Outline

-การบริหารคนเก่งสำคัญอย่างไร
-วิธีการบริหารคนเก่งให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร
-วิธีการบริหารคนเก่งให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
-เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการบริหาร "คน" ในองค์กร
-ทฤษฎี 3 วงกลม
-ทฤษฎี HRDS
-ทฤษฎี 8 K's + 5K's เพื่อการพัฒนาคนทุกระดับขององค์กรให้เป็นคนคุณภาพ


โดย อ.กิตติคุณ วัชรมณเฑียร Corporate Cultre&Internal Communication Manager : AIS ช่วงบ่าย

Course Outline

-Selection process การเริ่มต้นที่ดีด้วยการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมกับองค์กร
-Onboarding program ปฐมนิเทศอาจไม่พอ ต้องทำอะไรอีก
-การบริหารคนให้เก่งเเละพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ (Performance Management )
-Learning & Development ให้สอดคล้องกับ Career Planning
-Build on Strength คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาคน

ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อ.กิตติคุณ วัชรมณเฑียร
Corporate Culture & Knowledge Management Manager AIS

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 , (09:00 - 16:00 น.)

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/235/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87/

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2559-2146-7
โทรสาร 0-2559-2148
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
  
ผู้เข้าชม : 467 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys