Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เลขานุการมืออาชีพ (Professional Secretary)
 
หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเป็นเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ที่
“เก่งงาน เก่งวางตัว และเก่งสานสัมพันธ์”
บทบาทของเลขานุการที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนภารกิจประจำวันของผู้บริหารนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มของบทบาทเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่นั้น นอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับงานสนับสนุนและการประสานงานต่างๆ เลขานุการยังต้องสามารถแก้ไขจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในหลายๆ ครั้งต้องสามารถเป็นตัวแทนผู้บริหารได้ ซึ่งการวางตัวอย่างเหมาะสม การมีบุคลิกภาพที่ดี ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังต้องสามารถที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเลขานุการยุคใหม่จึงต้องพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านการจัดการบริหารงาน การบริหารจัดการตนเอง เพื่อความสำเร็จในการเป็น “เลขานุการมืออาชีพ” ที่ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาของหลักสูตร
Module 1 : เก่งงาน
• ความเข้าใจในบทบาทของเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่
• เทคนิคในการทำงานให้ตรงตามความคาดหวังของผู้บริหาร
• เคล็ดลับในการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด
- การจัดทำตารางนัดหมาย
- การนำเสนองาน
- การใช้ภาษาในงานเขียน
- เทคนิคในการทำงานอย่างมีความสุข 
• เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ
Module 2 : เก่งวางตัว
• การพัฒนาบุคลิกภาพ
• บุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม
• การแต่งกายที่เหมาะสมตามโอกาส และกาลเทศะ 
Module 3 : เก่งสานสัมพันธ์
• มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาการทำงานร่วมกับผู้อื่น
• ศิลปะการติดต่อสื่อสาร
คุณพนิตตา  อริยะวิชา
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relations Manager) 
บริษัท สยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

ประสบการณ์
• นายกสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย (ปีบริหาร 2545 – 2546)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
• เลขานุการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
• เลขานุการอาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 


โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11สถานีรถไฟฟ้านานา

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552, 09.00-16.00 น.

สมาชิก BMC 3,330 บาท / ทั่วไป 3,700 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.consultthai.com/public_training.phpบริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด (Business Management Co.,Ltd.)

ติดต่อ : บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด (Business Management Co.,Ltd.)
โทรศัพท์ : 02-645-0152-60
Email : natta@consultthai.com
Website : http://www.consultthai.com
ผู้เข้าชม : 3377 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys