Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี! การเผยแพร่และทำความเข้าใจและวิธีการประเมินคุณภาพธุรกิจบริการก่อสร้าง
 
สัมมนาฟรี สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง

เพื่อเรียนรู้การใช้ Tools ในการประเมินธุรกิจของท่านเอง ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

- นำเสนอเกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริการ กรณีศึกษาธุรกิจก่อสร้าง 

- การนำเสนอวิธีการประเมินผลคุณภาพธุรกิจบริการกรณีศึกษาธุรกิจก่อสร้าง 

- การนำเสนอข้อมูลเกณฑ์และแนวทางในการประเมินคุณภาพในรูปแบบของ ซีดีโปรแกรมการประเมินสำเร็จรูป

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล (อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

และ คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช (ผู้อำนวยการสถาบันนายช่างดี ในเครือบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) 

ติดต่อสอบถาม

คุณกนกวร โอโมดา

โทร : 02-530-9790 

แฟกซ์ : 02-530-9791 

อีเมลล์ : seminar.dbd@gmail.com

โรงแรมเรดิสัน ห้องกาละเวก ชั้น3

อังคารที่ 1 กันยายน 2552, 08.30-12.00Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1520 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys