Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี! จัดทัพฝ่าวิกฤต กำหนดทิศธุรกิจท่องเที่ยว
 
จาก สถิติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ปี 2552 มีเพียง 4.7 ล้านคน ลดลงประมาณ 3% จากช่วงเวลากันในปี 2551 ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะทางการเมืองภายในประเทศ, สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และปัญหาโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ที่กระจายไปทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้และการจ้างงานหลักของ เศรษฐกิจไทย คิดเป็นมูลค่ากว่า 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างมากในการออกมาตรการกระตุ้นให้อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวโดยเร็ว ภายใต้วงเงิน 1,000 ล้านบาท นอกจากนโยบายการกระตุ้นจากภาครัฐแล้ว สถาบันการเงินยังเป็นอีกแหล่งเงินทุนที่สามารถให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมในการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และลดต้นทุนในการดำเนินกิจการ เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการประคองสถานะของ ธุรกิจเอสเอ็มอีที่กำลังประสบปัญหาให้ฝ่าฟันวิกฤติทางการเงิน จึงได้มีแนวความคิดที่จะจัดโครงการสัมมนา  “จับกระแสเศรษฐกิจ กำหนดทิศธุรกิจท่องเที่ยว” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว ในเรื่องนโยบาย กลยุทธ์ และการดำเนินการส่งเสริมการตลาด สถานการณ์และแนวโน้มทางการท่องเที่ยวรวมถึงการจัดการธุรกิจในสภาวการณ์ ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม สัมมนา:

เจ้าของกิจการ ,กรรมการผู้จัดการ, ทายาทธุรกิจ

เพ็ญสุดา ไพรอร่ามสำรองที่นั่งงานสัมมนา ติดต่อ 02-888-8822

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถ. รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ณ ห้อง บอลรูมเอ

วันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม 2552, 12:30-17:00 น.http://www.ksmecare.comAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1859 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys