Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี การลงทุนใน Single Stock Futures
 
 ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุน เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการลงทุนในปัจจุบันนั้นมีตราสารการลงทุนให้เลือกอยู่หลากหลายประเภท และมีวิธีการลงทุนที่ซับซ้อน รวมถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการที่ผู้ลงทุนจะตัดสินใจลงทุนจึงต้องทำการศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการโดยละเอียด เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนและยังเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 


     ในการนี้ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงพัฒนาหลักสูตร “การลงทุนในหุ้น” ต่อจากหลักสูตรขั้นพื้นฐาน “เงินทองต้องใส่ใจ” เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจทางด้านแนวคิดการลงทุน ลักษณะของตราสารการลงทุน วิธีการเลือกตราสารการลงทุน ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ตนเองยอมรับได้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

     เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ลักษณะของตราสารการลงทุน วิธีการเลือกตราสารการลงทุน ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการตัดสินใจลงทุน 


  
  กลุ่มเป้าหมาย 


   1. บุคคลทั่วไปที่สนใจจะเริ่มลงทุน

   2. ผู้ที่ลงทุนแล้ว และต้องการมีพื้นฐานการลงทุนที่ดี 


  
  
  

 


 


ลงทุนในหุ้นไม่วุ่นอย่างที่คิด,ความสัมพันธ์ทางตลาดการเงิน, บทบาทและกลไกที่สำคัญของตลาดทุน, วิวัฒนาการและเหตุการณ์สำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,จะเริ่มลงทุนในหุ้นต้องทำอย่างไร…ใครช่วยบอกที, ประเภทของกระดานซื้อขายหลักทรัพย์, ประเภทคำสั่งซื้อ-ขาย, เหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับราคาหุ้น เทคนิคในการเลือกหุ้น : วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
วิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท, วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ, การอ่านหนังสือพิมพ์ และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เทคนิคในการเลือกหุ้น : วิธีวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis,
ทฤษฎีดาว (Dow theory), แผนภูมิราคาหุ้น, แนวโน้มและเส้นแนวโน้ม, จุดรับจุดต้าน, เครื่องมือช่วยหาแนวโน้มราคาหุ้น, การอ่านบทวิเคราะห์ทางเทคนิค เทคนิคและกลยุทธ์การลงทุน

การเสวนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนสิทธิของคุณ...คุณรู้แค่ไหน 

อยากซื้อหลักทรัพย์ต้องทำอย่างไร, คุณเข้าใจสิทธิของผู้ลงทุนแค่ไหน, ข้อมูลที่ผู้ลงทุนควรติดตาม หมายเหตุ:โครงสร้างหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

เสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552, 09.00 - 12.00 น.http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=929&Itemid=675Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1961 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys