Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เสวนาเรื่อง “Generation Y Organization: การพัฒนา องค์กรและระบบทรัพยากรมนุษย์สำหรับคนทำงานรุ่น Gen Y”
 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเสวนาเรื่อง “Generation Y Organization: การพัฒนา องค์กรและระบบทรัพยากรมนุษย์สำหรับคนทำงานรุ่น Gen Y”  ขึ้นเพื่อต้องการใช้เป็นเวทีสำหรับการค้นคว้าแลกเปลี่ยนและ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคนรุ่น Gen Y ระหว่างนักวิชาการ ที่ปรึกษา บุคคลในแวดวง HR และคนวัยทำงานที่อยู่ในกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย เพื่อนำไปสู่ การค้นหารูปแบบการพัฒนาและการออกแบบองค์กร ตลอดจนการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับมุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์และความต้องการของคนรุ่น Gen Y  งานเสวนาฯจะจัดขึ้น ณ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 วันเสาร์ที่18 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 -16.30 น. เป็นงานสัมมนาฟรี ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานเสวนาไม่ต้องเสียค่าจ่ายในการเข้าร่วม โดย กลุ่มผู้เข้าเป้าหมายของผู้เข้าร่วมงานเสวนาฯจะประกอบไปด้วย ที่ปรึกษาองค์กรผู้ประกอบการ นักHRขององค์กรและบุคคลในแวดวงHR นักวิชาการด้าน HR และนักศึกษาระดับปริญญาโท 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวพัชรี มงคลพงษ์

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 02-206-2000 # 2078


วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2

เสาร์ที่18 กรกฎาคม 2552, 13.00 -16.30 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1921 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys