Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 
“การมียอดขายที่เหนือคู่แข่งขัน อาจต้องเริ่มที่การวิเคราะห์การขายที่ดีก่อน” เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น นั่นก็เป็นเพราะเราพบว่าหลายๆ บริษัทที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการมีกลยุทธ์การแข่งขันหรือแผนการตลาด การขายที่ดีที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์ หรือแผนที่ดี ย่อมต้องเริ่มจากการวิเคราะห์การขายที่ดี อีกชั้นหนึ่ง ข้อมูลต่างๆ ด้านการขายของเรา ล้วนจะมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวง หากถูกนำสังเคราะห์ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาด การขายของบริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะด้านการวิเคราะห์อย่างยิ่งโดยใน หลักสูตรนี้จึงได้กำหนดการเรียนรู้ถึงความเข้าใจในข้อมูลการขายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆและประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
1. ทำความเข้าใจภาพรวมในการวิเคราะห์การขาย
2. รู้จักว่าข้อมูลการขายที่สำคัญมีอะไรบ้าง และจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
3. เรียนรู้ หลักคิด ทฤษฎี และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย
4. ได้เปิดมุมมองจากกรณีศึกษาต่างๆจากที่อื่น เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์

เนื้อหาการอบรม
- ความสำคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์การขาย
- เป้าหมายและขอบเขตของการวิเคราะห์การขาย
- การวิเคราะห์การขายในแต่ละกลุ่มลูกค้า
- การวิเคราะห์การขายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอสู่ตลาด
- การวิเคราะห์การขายในรูปแบบต่างๆ
- เทคนิคการประเมินผลและติดตามผลการขาย
- วิธีวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย
- วิธีวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน

* หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ดูแลด้านการวิเคราะห์ด้านขาย การตลาด และผู้สนใจทั่วไป *

อ.ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง 
- อดีตรองผู้อำนวยการ บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท Strategic Solution International จำกัด

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559, 09:00 - 16:00 น.

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_226.pdf?_=20160607100254

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทร 02-5592146-7 , E-mail : public@sbdc.co.th , Facebook : StrategicCenter และ Line : @strategiccenter
ผู้เข้าชม : 386 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys