Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
รอบรู้ เจาะลึกเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms 2010
 
ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งในด้านการนำเข้า และการส่งออกล้วนแล้วใช้เอกสารในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ส่งออกไปยังผู้นำเข้า เอกสารอาจจะออกโดยผู้ส่งออกส่วนหนึ่ง และบางส่วนก็ต้องใช้เอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ บริษัทรับขนส่งสินค้า บริษัทประกันภัย ฯลฯ ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการจัดทำหรือจัดหา ก็ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ และยังต้องให้ ถูกต้องตามเงื่อนไขของ เครื่องมือการชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย
จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น ซึ่งผู้ประกอบการด้านนี้ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ

การอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำเข้าส่งออกสามารถเลือกหาจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของเครื่องมือในการชำระเงินที่รัดกุม เหมาะสม ไม่เสียเปรียบในเชิงการค้าและจะทำให้เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมด้านการเงินสำหรับ การทำธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้ องการปฏิเสธการ ชำระเงิน และเอกสารต่างๆ ก็จะทำให้ผู้นำเข้ามีความรู้ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนั้นได้อย่างแม่นยำก่อน ที่จะมีการชำระเงินเพราะถ้าตรวจพบว่าเอกสาร ไม่ถูกต้องผู้ซื้อก็มีสิทธ์ที่จะไม่ชำระเงินได้
การอบรมจะนำเสนอข้อบังคับการค้าระหว่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่ที่เปลี่ยนจาก Incoterms 2000 มาใช้ Incoterms 2010

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาซือ้ -ขาย
(PURCHASE CONTRACT, PROFORMA INVOICE)
1. ข้อความที่สำคัญที่จะต้องกำหนดทกุครั้ง
2. ข้อความที่ควรระวัง
3. ข้อบังคับทางการค้า (Incoterms 2010) พัฒนามาจาก Incoterms 2000
EX-WORK, FREE ALONGSIDE SHIP, FREE CARRIER, FREE ON BOARD
COST& FREIGHT, CARRIAGE PAID TO.. , COST, INSURANCE & FREIGHT
CARRIAGE INSURANCE PAID TO.., DELIVERED AT TERMINAL,
DELIVERED AT PLACE, DELIVER DUTY PAID.
เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
การจัดทำเอกสารเพื่อขอเปิด Letter of Credit กับธนาคาร
(วงจรเอกสารประเทศผู้ส่งออกไปประเทศผู้นำเข้า การทำ Shipping Guarantee,
Trust Receipt)
การจัดทำเอกสารภายใต้เงื่อนไข Letter of Credit
- AT SIGHT
- TERMS (ขัน้ ตอนการจัดทำ การตรวจ และการปฏิเสธ )
เอกสารเกี่ยวกับตั๋วเรียกเก็บ (BILL FOR COLLECTION) การจัดทำ
การจัดหา การนำไปใช้
เอกสารเกี่ยวกับ OPEN ACCOUNT
เอกสารเกี่ยวกับ CASH IN ADVANCED
ใช้เพื่อการชำระเงินล่วงหน้าหรือใช้ซือ้ เงินสกุลต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้า

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อดีตผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพ ศูนย์บริการส่งออกและนําเข้าสีลม
และที่ปรึกษาองค์กรเอกชนชั้นนํา

ณ ห้องบุษราคัม ชั น 1 โรงแรม อะริสตั น สุขุ มวิท 24

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559, 09.00 - 16.30 น .

3,800.00 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hs-asia.org/mail/regis-pb-incoterms.pdf

Human Solution Asia Co.,Ltd.

Human Solution Asia Co.,Ltd.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเหมือนฝัน (ขวัญ)  
หมายเลข 09-0530-6951, 0-2233-2345 
e-mail : muanfan@hs-asia.org หรือ support@hs-asia.org
Facebook : https://www.facebook.com/HumanSolutionAsia
ติดตามข่าวสาร Line@ :  @bzm2147n
ผู้เข้าชม : 280 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys