Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล (Essential Digital Marketing)
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการตลาดดิจิตอล รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลง ที่นักการตลาดควรรู้
2.เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องการตลาดดิจิตอลให้เหมาะกับสถานการณ์
3.เพื่อเรียนรู้แนวคิดการวางแผนการตลาดดิจิตอลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.เพื่อเรียนรู้วิธีนำการตลาดดิจิตอลไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

เนื้อหาการอบรม
1. ความรู้พื้นฐานที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอล
          - การเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกดิจิตอล
          - การตลาดยุคใหม่กับโลกดิจิตอล
          - ผู้บริโภคยุคดิจิตอล
          - ทฤษฎีการตลาดสำคัญๆที่นักการตลาดควรรู้
2. รู้จักเครื่องมือการตลาดดิจิตอลสำคัญๆ     
          - Search Marketing
          - Digital Media
          - Email Marketing
          - Social Media Marketing
          - Facebook
          - Twitter
          - Instragram
          - Other
3. แนวคิดสำคัญของการวางแผนการตลาดดิจิตอล

คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง 
- Vice President-Head of Online Marketing บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559 , 09:00 - 16:00 น.

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_227.pdf?_=20160607110527

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทร 02-5592146-7 , E-mail : public@sbdc.co.th , Facebook : StrategicCenter และ Line : @strategiccenter
ผู้เข้าชม : 439 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys