Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ
 
เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping

ความลับของความสำเร็จทั้งปวง เริ่มต้นที่ราจะต้องมีความคิดที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ยิ่งเมื่อเราย้อนกลับไปมองดูบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาในอดีต ล้วนแต่จะพบว่าเขเหล่านั้นมีความคิดที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ หรือผู้นำและบุคคลสำคัญต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการมุ่งมั่นจะพัฒนาระบบคิดจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่ถูกศึกษาและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน จนถึงปัจจุบันมีแนวคิดต่างๆที่จะพัฒนาระบบคิดของเราให้ดียิ่งๆขึ้นอยู่ในหลายๆรูปแบบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำความเข้าใจในระบบคิดของคนเราได้อย่างถ่องแท้
2. เรียนรู้วิธีคิดในแบบสำคัญๆ ใน 7 รูปแบบ สู่ความสำเร็จ
3. เพื่อเรียนรู้เทคนิด และเครื่องมือต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยในระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้นได้

เนื้อหาการอบรม
ระบบคิดและรูปแบบความคิด
วินัย 5 ประการ (Five Disciplines) 
พื้นฐานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้้
- วิธีคิดอย่างเป็นระบบ
- การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ
- ความคิด 7 แบบ : 
  1) Lateral thinking 
  2) Vertical thinking
  3) Logical thinking 
  4) Creative thinking
  5) Critical thinking 
  6) Positive thinking
  7) Ethical thinking
- Six thinking hats
- การใช้เครื่องมือช่วยจำ
- การเขียนเป็นรูปภาพ, แผนภูมิ, แผนที่, กราฟ
- เทคนิคการเขียน Mind Mapping

* หลักสูตรนี้เหมาะกับ *
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ดร.สุชาติ สังข์เกษม

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 , 09:00 - 16:00 น.

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_206.pdf?_=20160606172029

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทร 02-5592146-7, E-mail : public@sbdc.co.th, Facebook : StrategicCenter และ Line : @strategiccenter
ผู้เข้าชม : 1450 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys