Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
 
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวะการตลาดปัจจุบัน ในยุคช่องทางของการสื่อสารการตลาดที่มากมายแบบนี้ Event Marketing คือ เครื่องมือการตลาดยอดฮิตที่จะยิง Direct ตรงต่อลูกค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือสร้างกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรนี้หวังให้ท่านสามารถวางแผนทำกิจกรรมการตลาดที่คำนึงถึงผลสำเร็จ ด้ารการตลาดที่แท้จริงด้วย

วัตถุประสงค์
1.เข้าใจแนวคิดในการสร้างกิจกรรมทางการตลาด
2.การทำกิจกรรมทางการตลาดให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
3.เข้าใจกระบวนการสร้างแผนการตลาดเชิงกิจกรรม
4.ปัจจัยสู่สำเร็จในการทำกิจกรรมทางการตลาดที่ได้ผล

เนื้อหาการอบรม

- อะไรเปลี่ยนไปบ้างกับกิจกรรมทางการตลาดยุคโลกาภิวัฒน์
- Life Style Marketing Activities
- Passionate Marketing Activities
- การตลาดเชิงกิจกรรม คือ กุญแจใหม่ทางการตลาดที่ต้องรู้
- การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
- การวาง Scope of Marketing Event
- การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค
- ขั้นตอนการวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Implementation Process)
- Marketing Event Year Plan เขาคำนึงถึงอะไรบ้าง
- กรณีศึกษา : การวางแผน Event Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร


* หลักสูตรนี้เหมาะกับ *
นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ จัดกิจกกรรม

อ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชา การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณอุมารี ชาญณรงค์
- รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2559, 09:00 - 16:00 น.

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_199.pdf?_=20160606163225

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทร 02-5592146-7, E-mail : public@sbdc.co.th, Facebook : StrategicCenter และ Line : @strategiccenter
ผู้เข้าชม : 501 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys