Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การทำบัญชีเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
 
รับสมัครโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว
หลักสูตร "การทำบัญชีเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel"
รายละเอียด http://www.dsd.go.th/oitt/Region/ShowACT/20591?region_id=7
ใบสมัคร http://www.dsd.go.th/oitt/Region/Download_Doc/5738 หรือ http://www.mediafire.com/?4zlfv7ghizsdwlz
แบบตอบรับ http://www.dsd.go.th/oitt/Region/Download_Doc/6078
อบรมรุ่นละ 30 ชั่วโมง เวลาเรียน 09.00 – 16.00 น. จำนวน 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง
ฝึกอบรมวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559
รับสมัครวันนี้ – 12 มิถุนายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมวันที่ 17 มิถุนายน 2559
เรียนการทำบัญชีเบื้องต้นด้วย Ms. Excel 2010, เครื่องมือและคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในงานบัญชี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. มีความพร้อมในการเข้าฝึกอบรมตามวันเวลาที่กำหนด
3. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
4. เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครฝึกอบรม
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. รูปถ่าย 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
4. ใบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม

27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
เวลา 9.00 - 16.00 น.

อ.นริสา นวมจิตต์

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ภายในกระทรวงแรงงาน

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559, 9.00 - 16.00 น.

วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1. website : www.dsd.go.th/oitt
2. Facebook : www.facebook.com/thailabourcollege
3. โทรศัพท์เพื่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02 – 6434981 หรือ 0 2245 1707 ต่อ 312
ผู้เข้าชม : 789 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys