Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ฝ่าวิกฤติ พลิกโอกาส SMEs ไทย.. สู่อาเซียน
 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 ตรีควบโท มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดการเสวนา 
เรื่อง "ฝ่าวิกฤต พลิกโอกาส SMEs ไทย สู่อาเซียน" 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้องค์ความรู้ในการเริ่มต้นธุรกิจ หรือดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง อย่างมืออาชีพ และก่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่อไปฝ่าวิกฤติ พลิกโอกาส SMEs ไทย.. สู่อาเซียน

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
เวลา 13.00-16.00 น. 

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี  12130 

วิทยากร
อ.เกษมสันต์  วีระกุล
อ.ธันยวัชร์     ไชยตระกูลชัย
คุณสุรชัย       ชาญอนุเดช
คุณอภิวัฒน์    วังวิวัฒน์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559, 13.00-16.00 น.http://

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคุณมีน 
อีเมล์: mso.meenzgmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :0909153464 
ผู้เข้าชม : 381 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys