Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร "ภาวะผู้นำกับการนำทีมงานสู่ความสำเร็จ"
 


หัวข้ออบรม
• ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมในยุคปัจจุบัน
• รู้ทันธรรมชาติของทีม ตามหลักการของ Dr. Bruce Tuckman 
• หยั่งรู้ความสามารถในการนำทีมของตนเอง
• เคล็ดลับ 10 ประการของการนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
• จำลองสถานการณ์การทำงานเป็นทีม 
• เทคนิคและเคล็ดลับที่นำกลับไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีเพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2559
เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี สาทรใต้

อัตราท่านละ 8,000 บาท
**สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%**

อาจารย์พอใจ พุกกะคุปต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

โรงแรมบันยันทรี สาทรใต้

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559, 09.00 - 16.00 น.

8,000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

https://www.facebook.com/events/139785643082189/

กรุงเทพธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด

โทร. 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ผู้เข้าชม : 338 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys