Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี เส้นทางสายอัญมณี ตอนที่ 7: เทคนิคการหล่อเครื่องประดับ
 
สัมมนาฟรี Trend 2009-2010 


เส้นทางสายอัญมณี ตอนที่ 7: เทคนิคการหล่อเครื่องประดับ


วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 13.00 - 16.30 น.


(รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน) 
สถาบันมีอาหารว่างให้บริการ


เพื่อความสะดวก กรุณาจอดรถในอาคารจามจุรี สแควร์ หรือ มารถโดยสารประจำทาง


หมายเหตุ 


1. หากจำนวนผู้เข้าอบรมมีน้อยเกินไป ทางสถาบันขอยกเลิกจัดสัมมนาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. สถาบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหัวข้อสัมมนา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. หากท่านยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม ก่อนวันจัดสัมมนาอย่างน้อย 3 วัน มิเช่นนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ท่านในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อ ๆ ไป

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ชั้น 3 อาคารวิจัย และตรวจสอบอัญมณี บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ

โทร 02-218-5473 ต่อ 16/17

โทรสาร 02-218-5474

ห้องประชุมชั้น 2 หรือ โรงแรมตะวันนา

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552, 13.00 - 16.30 นhttp://seminardd.com/2009/1673Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1878 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys