Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารความเสี่ยงใน Supply Chain
 


หลักการบริหารความเสี่ยงในSupplychain
-การรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
-ความเสี่ยงจากSocialMedia และการจัดการความเสี่ยง
-CaseStudy การจัดการความเสี่ยงของ CP และ CPall


1.คุณพัชรี คงตระกูลเทียน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.)

2.คุณวิเชียร จึงวิโรจน์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงาน Corporate Asset  and Facilities Management 

บริหารงานและดำเนินการเสวนาโดย

อ.สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร   ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ณ Auditorium ตึก All Academy ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(แจ้งวัฒนะ)

16 มิถุนายน 2559, 13.30-16.30 น.http://

ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ชื่อผู้ติดต่อ:สิริวรรณ , วิกานดา 

อีเมล์: cil.pim@hotmail.com 

เบอร์โทรศัพท์ :028320458,028371064
ผู้เข้าชม : 607 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys