Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Charisma เสน่ห์รัก สร้างได้
 
Charisma เสน่ห์รัก สร้างได้
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองในแบบตัวเราเอง
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเสน่ห์ของแต่ละบุคคลที่สร้างได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการปรับภาพลักษณ์จากมุมมองของผู้อื่น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงผลลัพธ์ของภาพลักษณ์ที่สื่อสารออกไป

หลักการและเหตุผล
          ในยุคปัจจุบันการเปิดประตูสู่ความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น 
นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเอง
ซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกคนที่ต้องพบปะผู้คน 
ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน 
ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะเปิดประตูแห่งบุคลิกเพื่อสร้างจุดเริ่มต้นของอนาคต
จึงเป็นสิ่งที่คุณต้องมีหัวข้ออบรม

เสน่ห์มีได้ทุกคน แต่คุณไม่รู้ตัว
ประเภทของเสน่ห์ที่เป็นตัวคุณ
สื่อสารออกไปด้วยการแสดงออกที่ชัดเจน ผลลบหรือผลดี
บุคลิกภาพที่มองเห็นด้วยตา (personality)
บุคลิกภาพที่มองไม่เห็น (สื่อด้วย Style)

Mind set    :   ความพอใจในแบบที่ตนเองเป็น Personality
                : สร้างเสน่ห์ด้วยภาษาของคุณ
                : การแสดงออกจากภายในสู่ภายนอก
                :   มิติใหม่เปิดประตูสู่โลกกว้าง
                : ภาษาอะไรสื่อสารตรงใจที่สุด
ทีมงาน Life Skills Thailand

Let's say cafe อนุเสาวรีย์ชัย

วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559 , 9.00 - 17.00 น.https://www.youtube.com/watch?v=iihCj-spyNI&index=11&list=PLnRhBfrQd4vJTZ3KkgzHg2OwAz7yP2adO

Life skills Thailand0814232281
pr@lovepattaya.com
ผู้เข้าชม : 441 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys