Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Public Training Zone
 
 
 
 
มีทั้งหมด 764 หลักสูตร
Page    [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>
ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
เทคนิคการวางระบบโครงสร้างเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 23-24 สิงหาคม 2561
ผู้บังคับบัญชาทุกสายงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR fon Non HR) วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561
Workshop : การสร้างระบบพัฒนาสายอาชีพ (Career Path Development System) 2 วัน วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 24-25 พฤษภาคม 2561
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561
การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
การจัดทำดัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
HRD for New HRD Staff วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ (How to create Effective of KPIs) รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561
พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
นักพัฒนาบุคคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer) 30-31 มีนาคม 2561
** ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น 2) ** วันที่ 16 มีนาคม 2561
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
เทคนิคการสอบสวนลงโทษ และเอกสารในการแจ้งเตือน วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2561
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561
เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
นักสรรหาและวางแผนกำลังคนมืออาชีพ รุ่นที่ 1/2561 (Professional Recruiter & Workforce Planner #12) วันศุกร์และเสาร์ที่ 2-3 มีนาคม 2561
การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด : KPI วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys