Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1968 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 96 | 97 | 98 | [99]

หลักสูตร กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
  เมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการขายแล้ว ขั้นปิดการขายเป็นขั้นที่มีการเข้าใจผิด และกลัวมากที่สุด ซึ่งที่จริงแล้วควรจะเป็นขั้นที่ง่ายที่สุด น่าสนุกที่สุด
   

EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
  เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร
   

กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต (โต้แย้ง-ต่อว่า)
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
  เข้าใจ ความแตกต่างระหว่างสถานการณ์..... การโต้แย้ง และ การต่อรอง ของลูกค้า พัฒนา ทัศนคติที่ถูกต้อง และเทคนิควิธีในการปฏิบัติที่จะชนะใจลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ได้ เพิ่มเติม
   

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม - วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
  1. เรียนรู้ทักษะในการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง 2. สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนออ
   

การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
  >ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา
   

ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
  หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการ
   

เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงภาพรวมในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าจะสามารถจัดหาและบร
   

การใช้ AutoCAD Revit Architecture 2016 - Essentials Course
วันจันทร์ที่ 1-3 สิงหาคม 2559
  โปรแกรม Autodesk Revit Architecture 2016 เป็นโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยีการโมเดล รายละเอียดอาคาร Building Information Modeling
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys