Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1951 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 93 | 94 | 95 | [96] | 97 | 98 | Next> | Last>>

หลักสูตร Self Development กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปสู่ความสำเร็จในงานที่ตนรับผิดชอบโดยเริ่มจากกลยุทธ์พื้นฐาน 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อค
   

หลักสูตร Super Advanced Technique in Excel
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
  หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ เกือบ 100 เทคนิค เพื่อช่วยให้คุณสามารถุทำงานได้อย่างเร็วสุดๆ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือเล่มใดๆ
   

หลักสูตร การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอัตรายอย่างถูกวิธี
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
  ปัจจุบันมีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่การนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ หรือจัดเก็บจำเป็นต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้อง
   

หลักสูตร การรบริหารจัดการ outsource อย่างมีประสิทธิภาพ
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
  ในสภาวการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถ อยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นหมายถึงความได้เปรียบในทุกๆด้าน ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่จะทำให้องค์กรอย
   

หลักสูตร การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
  ด้วยการแข่งขันในแวดวงธุรกิจปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีหลักการในการปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผล
   

Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
  การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากขึ้นของลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับการพิสูจน์ถึงความคุ้มค่าในระยะยาว ทำให้องค์ก
   

หลักสูตร Microsoft Access Basic
วันพฤหัสบดีที่ 21-วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2561
  ป็นหลักสูตรที่สอนการใช้งาน MS.Access ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Access มาก่อนเลย
   

Macro & VBA Microsoft Excel 2016
วันพุธถึงศุกร์ ที่ 25-27 เมษายน 2560
  สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เครื่องมือ Macro ใน MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานมากยิ่งขึ้น
   

Programming in C# with Visual Studio 2017
วันพุธ -ศุกร์ ที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561
  สำหรับผู้ต้องการเขียนภาษา C# เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา Application บน .NET Framework
   

Microsoft Excel 2016 Intermediate
วันเสาร์ถึงอาทิตย์ ที่ 19-20 พฤษภาคม 2561
  เน้นการทำงานกับ Excel เพื่อคำนวณ สร้างกราฟ ที่ไม่ซับซ้อนมาก เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีของ Excel ในอนาคต
   

Advanced Pivot Table and Pivot Chart Microsoft Excel 2016
วันจันทร์อังคาร ที่ 7-8 พฤษภาคม 2561
  1.ผู้ที่ต้องการสรุปผลข้อมูลจำนวนมากๆให้ได้ประสิทธิภาพ 2.ผู้ที่ต้องการพัฒนา Pivot Table / Pivot Chart ให้ยืดหยุ่น (Dynamic) 3.ผู้ที่ต้องการคำนวณ ประมวลผล Pivot Tabl
   

หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางการปฎิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
  คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้ว
   

หลักสูตร กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา”เรื่องคน”
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
  กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา”เรื่องคน” คนของคุณ ... มองให้เห็น แก้ให้เป็น การวิเคราะห์คนเพื่อพัฒนาทีมงาน
   

Microsoft SQL Server 2017 Database Administration
วันจันทร์ - ศุกร์ ที่ 14-18 พฤษภาคม 2561
  สอนตั้งแต่การวางแผน การเลือกใช้ Hardware และการตั้งค่าอย่างเหมาะสม พื้นฐานการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานของการฟื้นฟูสภาพหากเกิดเหตุขัดข้อง และเพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย
   

ASP.NET Web Development with Visual Studio 2017
วันพุธ - ศุกร์ที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561
  -ผู้ที่ต้องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ASP.NET Web Application โดยใช้เทคโนโลยีของ Microsoft -ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องมือ Microsoft Visual Studio 2017 ในการพัฒนา
   

Microsoft Access 2016 Intermediate
วันพุธ ถึง ศุกร์ ที่ 16 -18 พฤษภาคม 2561
  ผู้ทีต้องการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้ MS Access มาก่อน
   

Microsoft Excel 2016 Advanced
วันจันทร์ - พุธ ที่ 21-23 พฤษภาคม 2561
  สำหรับผู้ที่เคยใช้งาน MS Excel มาแล้ว แต่ต้องการใช้สูตรต่าง ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ช่วยคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   

การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
  ขณะนี้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับงานจัดซื้อเป็นอย่างมาก กิจการจะมีสต็อกเพียงพอที่จะบริการลูกค้าได้ และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์และระบบการจัด
   

มาตรฐานในการจัดเตรียม และ ตรวจสอบเอกสาร L/C ส่งออก และนำเข้า
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนาย 2560
  พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่คลุกคลีและเป็นผู้เขียนคู่มือในการใช้กฎระเบียบ มาตรฐานในการจัดเตรียม และ ตรวจสอบเอกสาร L/C ส่งออก และนำเข้า
   

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
  หลักสูตรนี้เหมาะกับมือใหม่ และใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาจับงานจัดซื้อยังไม่ถึง 5 ปี
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys