Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1951 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 92 | 93 | 94 | [95] | 96 | 97 | 98 | Next> | Last>>

++ สัมมนาฟรี ที่ท่านไม่ควรพลาด “ทิศทางเกษตรไทย ในทศวรรษหน้า” วันที่ 20 ธ.ค. 56 ++
วันศุกร์ที่20ธันวาคม 2556
  เพื่อให้ผู้ที่สนใจในภาคเกษตรและธุรกิจเกษตร ได้เตรียมพร้อมรับทราบข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มการเกษตรในอีก 10 ปี ข้างหน้า กับกูรูภาคเกษตร ในการเตรียมความพร้อมวางแผนกลยุทธ์ใน
   

การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
  ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High
   

HRD for New HRD Staff
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มือใหม่
   

สัมนาฟรี NIDA Innovative Communication Seminar #1 : Creative good/Creative marketing
22 พฤศจิกายน 2556
  ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการบริหารสื่อใหม่ในยุคสื่อดิจิตอลและการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
   

"นวัตกรรม นวัตธรรม Innovation: A New Way to Intuition"
วันศุกร์ที่22 พฤศจิกายน 2556
  สัมนาฟรี!!!!!สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการจัดการบริหารสื่อใหม่ในยุคสื่อดิจิตอลและการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
   

HPI ในปี 2557
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556
  เราจะกำหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนาฝึกอบรมอย่างไรดีในปี 2557 ด้วย HPI?
   

เชิญร่วม!! NIDA Innovative Communication Seminar #1 : Creative good/Creative marketing
22-23 พฤศจิกายน 2556
  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการสื่อสารในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใด มาร่วมค้นหาได้ใน Go Beyond NIDA Innovative Communication Seminar#๑:Creative good/Creative marketing
   

สัมมนาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น โดย Sumitomo Realty & Development
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556
  การลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น
   

Free Workshop ทักษะการฟังเพื่อ ความสุขและความสำเร็จ รุ่น 26
วันสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556
  การสื่อสารที่ดี ต้องเริ่มจากการฟังที่มีประสิธิภาพ จึงจะ ทำให้การพูด การถาม หรือการตอบ มีความน่าเชื่อถือ มากขึ้น
   

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2556
  หัวข้อในการศึกษาดูงาน - บทบาทหน้าที่ผู้บริหาร ในการผลักดันและขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ - การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน - กลยุทธ์พิชิตใจให้พนัก
   

อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to Data Mining with WEKA รุ่น 18
วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร An Introduction to Data Mining (Workshop with WEKA) รุ่นที่ 18 ในวันที่ 23 - 24 พ.ย. 2556 โดย OPEN MINER
   

Train the Trainer (การฝึกอบรมวิทยากรมืออาชีพ)
20-21 November 2013
  การฝึกอบรมวิทยากรเชิงปฏิบัติการแบบมืออาชีพ
   

เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มยอดขาย
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556
  เทคนิคการใช้แอพพลิเคชั่นในการเพิ่มยอดขาย สื่อออนไลน์ ช่วยเพิ่มยอดธุรกิจอย่างไร ระบบซอฟแวร์ ERP/CRM ที่ดีจะช่วยเพิ่มยอดให้ธุรกิจคุนได้อย่างไร
   

“ผ่าโลก โลจิสติกส์....ลดต้นทุนพิชิต AEC”
25 ตุลาคม 2556
  ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า
   

ภาษาพม่า
  สอน พูด ฟัง อ่าน เขียน โดยอาจารย์ชาวพม่า Native Speaker จบการสอนภาษาพม่าโดยตรง สอนเป็นภาษาไทย เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้ทันที
   

: โครงการอบรม The Future Marketing Program (การตลาดแห่งอนาคต)
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556
  การอบรมโปรแกรมการตลาดแห่งอนาคต จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการตลาดในอนาคต และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
   

จับทิศทางเศรษฐกิจไทย...พร้อมเปิดกลยุทธ์ธุรกิจครอบครัว
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556
  จับทิศทางเศรษฐกิจไทย...พร้อมเปิดกลยุทธ์ธุรกิจครอบครัว พร้อมทั้ง ตรวจสุขภาพทางการเงินจากเครดิตบูโรและปรึกษาแหล่งเงินทุนจาก บสย. และสถาบันการเงินชั้นนำ 3 แห่ง
   

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ : Digital Evolution : Fast Forward your Business (ธุรกิจก้าวกระโดดในยุคดิจิตอ
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556
  เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงไอที บริษัท องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องใช้ ICT ของตนเอง เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย operator โทรคมนาคม ธนาคาร และบุคคลที่สนใจ
   

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
วัน เสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2556
  รับฟังเทคนิควิธีการวางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ
   

เครื่องมือแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560
  เหมาะสำหรับ •ระดับหัวหน้างานขึ้นไปที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า ปวช. หรือ ม.6 •พนักงานที่ทากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) •คณะทางานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) หรือฝ่ายพัฒนาคุณภ
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys