Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2065 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 92 | 93 | 94 | [95] | 96 | 97 | 98 | Next> | Last>>

หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
  ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับ
   

หลักสูตรมือใหม่อยากเล่นหุ้น
  เรียนรู้หลักการและพื้นฐานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยไปจนถึงการซื้อขาย การใช้โปรแกรมเทคนิคการทำกำไรและการเลือกหุ้นที่ดีจากวิทยากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
   

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR for Non-HR)
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
  เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ
   

อบรมการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft PowerPoint
วันเสาร์-อาทิตย์ 20-21 มกราคม 2561
  หลักสูตรนี้มีตัวอย่าง Template ให้เลือกหลากหลาย ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมต้องสามารถปรับแก้ Template ได้ โดยใช้เครื่องมือใน PowerPoint ได้อย่างชำนาญ
   

สู่ความเป็นเลิศทักษะ
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
  การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนรายงานและเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และเข้าใจถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจ
   

Modern HR Strategy รุ่น 3
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558
  องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ เราในฐานะ HR Professional ที่จะต้องก้าวข้ามการบริหารจัดการงาน HR แบบเดิมๆ เข้าสู่การเ
   

หลักสูตร Inside Chart in Excel
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
  หลักสูตรนี้จะเน้นเจาะลึกการใช้งาน Chart ใน Excel เพื่อให้คุณสามารถที่จะมีความเข้าใจในการใช้งานแบบลึกซื้ง ซึ่งหลายคนสร้าง Chart ได้โดยไม่รู้ว่าควรจะเลือกรูปแบบใดจึงจะเหมาะ
   

Professional Sales & Proactive Sales Skills
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
  ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนและสถานการณ์แข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจการค้า ซึ่งทุกบริษัทต่างต้องการรักษาดึงดูดและช่วงชิงลูกค้า เพื่อให้บริษัทอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้
   

หัวหน้างานยุคใหม่กับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561
  หลักสูตรที่ถูกออกแบบเพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับ ได้พัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ โดยมีหลักการและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
   

PowerPoint Advanced for Effective Presentation
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ท่าน ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
   

กลยุทธ์การให้บริการสู่ความสำเร็จ
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
  การให้บุคลากรได้มีโอกาสรับองค์ความรู้ความเข้าใจตลอดจนการมีกลยุทธ์ในการให้บริการได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากล ย่อมเป็นเหตุปัจจัยทำให้องค์กรนั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จ
   

ผู้บังคับบัญชาทุกสายงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR fon Non HR)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจให้ไปสู่ความสำเร็จ
   

เปิดรับสมัคผู้ที่สนใจลงทุนเทรดหุ้น เงิน สกุลเงิน ทอง นำ้มันในตลาดต่างประเทศฟรี
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ 2557, วันพุธ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ 2557
  อบรมพื้นฐานการเทรด หุ้น เงิน สกุลเงิน ทอง น้ำมัน ในตลาดต่างประเทศฟรี ได้รู้วิธีการเทรด โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่เคยเทรด มาก่อนก็สามารถเข้าอบรมเรียนรู้ได้
   

เปิดรับสมัคผู้ที่สนใจลงทุนเทรดหุ้น เงิน สกุลเงิน ทอง นำ้มันในตลาดต่างประเทศฟรี
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ 2557, วันพุธ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ 2557
  อบรมพื้นฐานการเทรด หุ้น เงิน สกุลเงิน ทอง น้ำมัน ในตลาดต่างประเทศฟรี ได้รู้วิธีการเทรด โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่เคยเทรด มาก่อนก็สามารถเข้าอบรมเรียนรู้ได้
   

FHW Seminar for SMEs: Explore Business Opportunity in Southern China (Pearl River Delta)”
27 มิถุนายน 2557
  เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนะนำช่องทางการตลาดในจีนใต้แก่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
   

"Smart Social Network"
วันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2557
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี 100 ท่านเท่านั้น ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
   

SMART STOCK ANALYSIS การวิเคราะห์หุ้นพื้นฐานอย่างมั่นใจ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557
  การเรียนรู้หุ้นด้วยพื้นฐาน ที่ให้ความรู้ทั้งการอ่านงบการเงิน และวิเคราะห์ งบการเงิน รวมถึงเจาะหุ้นให้ถึงแก่นของอุตสาหรรม เหมาะสำหรับผู้เริ่มศึกษาหุ้นเป็นต้นไป
   

ศิลปะการนำเสนอเพื่อการเป็นวิทยากรในองค์กรมืออาชีพ รุ่นที่ 2
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
  รวบรวมทุกทักษะและเทคนิคในการนำเสนอ เพื่อสร้างสรรค์การนำเสนอให้โดนใจผู้ฟัง อันจะนำมาซึ่งความสนใจและจดจำในความรู้ที่ตั้งใจมอบให้แก่ผู้ฟังทุกคน ในฐานะของ Coach หรือ Trainer
   

การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  การบริหารคลังสินค้าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของทุกบริษัทฯ การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือการหาของพบแต่ของเสียหาย หรือการแก้ปัญหามักง่ายโดยตัดบทให้สั่งเพิ่มเข้าม
   

หลักสูตร Root Cause Analysis รุ่น 8
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  การแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร เพราะการปฏิบัติงานประจำวันย่อมมีปัญหาเกิดปัญหาขึ้นซึ่งมีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys