Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2066 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 90 | 91 | 92 | [93] | 94 | 95 | 96 | Next> | Last>>

สร้างสื่อนำเสนองาน 3D เสมือนจริงแบบอัจฉริยะผ่านแท็บเล็ต สมาร์ตโฟน
วันคุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
  สร้างสื่อนำเสนองาน 3D เสมือนจริงแบบอัจฉริยะผ่านแท็บเล็ต สมาร์ตโฟน
   

“Get Idea จากความชอบแฟชั่น มาทำเป็นธุรกิจBrand”
  “ทุกๆธุรกิจในฝันของใครหลายๆคน อาจจะมีความคิดว่า ถ้าได้ทำธุรกิจจากสิ่งที่ตนเองรักตนเองชอบ คงจะทำให้เราทำธุรกิจนั้นได้อย่างมีความสุขและน่าจะทำให้เราลงมือทำให้ดี ให้สำเร็จไ
   

การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมของชาติในการพัฒนางานด้านการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัย
  เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น
   

“การจัดการกับภาวะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งมีทั้งในแง่ของความเสี่ยงและโอกาส”
  “การจัดการกับภาวะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งมีทั้งในแง่ของความเสี่ยงและโอกาส” BUILT-IN RESILIENCE ORGANIZATION - BE PREPARE BECAUSE YOU NEVER KNOW (งานสัมมนาภาษาอังกฤษ)
   

Train the Trainer : ด้านการตลาดการขายการบริการ (Sale and Service Trainer)
  หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อสร้างวิทยากรภายในองค์กร ด้านการขายและบริการ (Sale and Service Trainer) ให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพ
   

KIMBA ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ : การจัดการกับภาวะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ในแง่ของความเสี่ยงและโอกาส
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการองค์ในภาวะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และวิธีการสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น มั่นคงกับภาวะเหตุการณ์ที่ไม่ค
   

Training Oracle Database 11g
  In house & Public
   

Get Idea จากความชอบแฟชั่น มาทำเป็นธุรกิจBrand
  “ทุกๆธุรกิจในฝันของใครหลายๆคน อาจจะมีความคิดว่า ถ้าได้ทำธุรกิจจากสิ่งที่ตนเองรักตนเองชอบ คงจะทำให้เราทำธุรกิจนั้นได้อย่างมีความสุขและน่าจะทำให้เราลงมือทำให้ดี ให้สำเร็จได
   

หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม
  หลักสูตรพื้นฐานส าหรับพ่อแม่/ครู บุคลากรสาธารณสุข
   

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการตอบรับผู้บริโภคยุคดิจิทัล
  การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" (New Entrepreneurs Creation : NEC)
   

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Service Delivery
ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558 จำนวน 4 วัน
  มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการ การจัดเตรียมระบบและสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ITIL เวอร์ชั่น 3 เพื่อการให้บริการสารสนเทศที่เป็นเลิศ
   

จิตวิทยาการขายและเพิ่มยอด
ตามตกลงขององค์กร
  ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ -ความเข้าใจหัวใจในการขาย -ทัศนคติ วินัย และความศรัทธา ในการขาย -การใช้เทคนิค NLP ในการขาย -การตั้งเป้าหมาย ความมุ่งมั่นต่องานขาย ฯลฯ
   

การใช้ Trend สำหรับการออกแบบและ Trend สินค้าสำหรับการสร้างแบรนด์
  ในแต่ละช่วงปี มีการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาด ดังนั้นเจ้าของสินค้าและผู้ขายจำเป็นต้องมีสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและกระตุ้นความต้องการของลูกค้า
   

ISO 9001:2008 Internal Audit QMS 03
  หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัตินี้ได้รับการออกแบบเพื่อนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ และมีทักษะการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
   

อบรมการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ด้วย VBA MS Access 2016
วันพุธ ถึง ศุกร์ ที่ 07 - 09 กุมภาพันธ์ 2561
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล MS Access โดยใช้ Visual Basic for Application (VBA)
   

Microsoft SQL Server 2017 Business Intelligence
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
  หลักสูตรนี้ได้รวมเนื้อหาของ SSIS ,SSAS และ SSRS ไว้ด้วยกันในหลักสูตรเดียว โดย SSIS สอน ETL , SSAS สอนทำแบบจำลองการวิเคราะห์ และ SSRS สอนการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ
   

Microsoft SQL Server 2017 Database Queries
วันอังคาร - ศุกร์ที่ 16 - 19 มกราคม 2561
  หลักสูตรนี้พูดถึงภาษา SQL ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการสืบค้นข้อมูลจากระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่ใช้การสืบค้นข้อมูลจาก MS SQL Server หรือ ระบบจัดการฐานข้อมูลอื่นๆก็ได้
   

หลักสูตรธุรกิจความงามและสุขภาพ รุ่นที่ 5
  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรม หลักสูตรธุรกิจความงามและสุขภาพ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 28 มี.ค 58 อบรมทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
   

การใช้ Trend สำหรับการออกแบบและ Trend สินค้าสำหรับการสร้างแบรนด์
  วาระช่วงตนปี ถือเป็นโอกาสการหาไอเดียใหม่ๆสำหรับสินค้า โดยการใช้Trendแฟชั่นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดยุคปัจจุบัน
   

Selfie on Stage มั่นใจได้เมื่อต้องร้องเพลง
  เพิ่มSkillการร้องเพลงด้วยคอร์สสัมมนา "Selfie on Stage มั่นใจได้เมื่อต้องร้องเพลง"
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys