Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2066 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 88 | 89 | 90 | [91] | 92 | 93 | 94 | Next> | Last>>

Train the Trainer - On the Job Training
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558
  ผู้บังคับบัญชาที่ทำหน้าที่สอนงานจึงจำเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการสอนงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
   

โครงการอบรมหลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)
อบรมวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558
  เรียนรู้ หลักการสร้างการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติในองค์กร ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard
   

ศึกษาดูงาน กลยุทธ์สู่ความสำเร็จโรงงานต้นแบบในด้าน Green Factory : บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ผู้นำด้านอาหารเพื่อสุขภาพผลิตจากธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   

Training | ถอดสูตรความสำเร็จธุรกิจ กับการตลาดสมัยใหม่
  Modern Marketing Essentials
   

Training | เทคนิคการสื่อสารแบบคิดบวก เพื่องานบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 4
  Excellence Service from Positive Thinking #4
   

ศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
  ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
   

สัมมนาฟรี สำหรับ BM Member : "Enterprise Work Management : การจัดการงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพฯ
  การจัดการงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลกำไรและลดต้นทุนดำเนินการ
   

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
ศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2558
  เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค
   

ยุทธการพัฒนานักขายมืออาชีพ
วันพฤหัสฯ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
  แนวทางการขายในอดีตอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ได้อีกต่อไป แนวทางการขายที่เปรียบเสมือนเขี้ยวเล็บนักขายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่ออาชีพการขาย
   

การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ (GEN Y)
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการด้านอารมณ์ของตนเองและของลูกค้า
   

QMS Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA Certificated Course No. A17027)
วันที่ 19-21 และ 24-25 สิงหาคม 2558 (5 วัน)
  การอบรมหลักสูตรนี้ คือ การให้ความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นในการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านคุณภาพ
   

เริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าอย่างไรให้ฉลาด (ใช้งบน้อยที่สุด แต่ได้ผลประโยชน์มากที่สุด)
  สืบเนื่องจากในพระราชโอวาทที่ดำรัสถึงการทำงานใดๆ ควรคิดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทางสถาบันจึงขอน้อมนำแนวพระราชดำรัสนี้มาเผยแพร่เป็นความรู้ในทางปฎิบัติ
   

ศึกษาดูงาน Top Industries in Kanagawa, Japan #Nissan Manufacturing Spirit to be Worldwide
  ชมเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ด้วยหุ่นยนต์ “Nissan Oppama Plant” โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และ โรงงานผลิตเครื่องยนต์ “Nissan Yokohama Plant – Engine Assembly” , ศูนย์ควบคุมการ
   

Training | กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ
  Modern Purchasing Strategy
   

Training | การสร้างสุดยอดนักขายทะลุเป้าหมายหลักล้าน รุ่นที่ 2
14 ตุลาคม 2558
  Being The Star Salesperson Gain the Ultimate Target
   

กลยุทธ์การจับตลาดให้มีมูลค่าในธุรกิจแบรนด์ ยุคAEC
  ชื่อกิจกรรม“ กลยุทธ์การจับตลาดให้มีมูลค่าในธุรกิจแบรนด์ ยุคAEC ” ( Market Segmentation & BrandingValue Added )
   

บริการพื้นที่สัมมนา/EVENT ติด BTS ราชเทวี บรรยากาศร้านกาแฟ เนตแรง ราคาไม่แพง
  www.NE8T.com บริการให้พื้นที่สัมมนา/event ติด BTS ราชเทวี บรรยากาศร้านกาแฟ เนตแรง ราคาไม่แพง มีพื้นที่รองรับกว่า 500ตารางเมตร รองรับได้กว่าได้กว่า 200ท่าน มีอุปกรณ์ให้ครบ
   

ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ "โลจิสติกส์"
  เปิดอบรมหลักสูตรโลจิสติกส์ แบบครบวงจร เนื้อหาครบถ้วนในทุกตำแหน่งและสายงาน จบแล้ว สถายบันยังดูแลส่งฝึกงาน และ หางานให้ต่อเนื่องจนกว่าจะได้งานทำทันที !!
   

กลยุทธ์การสื่อสารทางกายและวาจาเพื่อจูงใจ โดยใช้หลัก NLP
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
  คลาสที่จะทำให้คุณได้เปรียบผู้อื่น ในการสื่อสาร โน้มน้าวจิตใจคนในระดับจิตใต้สำนึก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางกายหรือวาจา
   

Free Seminar : โครงการอาชีพในฝัน หัวข้อ อาชีพนักการทูต 9 ก.ค.58
  “นักการทูต" เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็น เพราะเป็นอาชีพที่ต้องติดต่อกับคนในหลากหลายประเทศ และที่สำคัญได้เป็นข้าราชการของแผ่นดิน ที่มีความภูมิใจในชาติอีกด้วย
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys