Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2064 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 87 | 88 | 89 | [90] | 91 | 92 | 93 | Next> | Last>>

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R)”
วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2558
  การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยหรือ R 2 R เป็นความต้องการของทั้งหน่วยงานและตัวบุคลากรเอง กล่าวคือ R 2 R เป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาอันเนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
   

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2558
  เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น
   

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2558
  ทบทวนและทำความเข้าใจการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดแบบ 360 องศา ตลอดจนกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา
   

โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management
วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558 - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558
  เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง3ด้านตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนจนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ
   

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
พฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558
  เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหารBrandพร้อมทั้งUpdateกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่
   

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
พฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558
  เรียนรู้2ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคนทำความเข้าใจกับธรรมชาติของคนและเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสารเรียนรู้หลักสำคัญในการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ
   

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
พฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558
  เรียนรู้2ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคนทำความเข้าใจกับธรรมชาติของคนและเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสารเรียนรู้หลักสำคัญในการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ
   

Prompt Marketing 4.0 (Tactics) - การตลาดยุค 4.0 พร้อมใช้ (ภาคปฏิบัติ)
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
  2 วันที่ทุกนาทีมึคุณค่า ทุกเนื้อหานำไปใช้ได้จริงกับ Marketing 4.0
   

Prompt Marketing 4.0 (Strategy) - การตลาดยุค 4.0 พร้อมใช้ (ภาคกลยุทธ์)
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558
  2 วันที่ทุกนาทีมีคุณค่า ทุกเนื้อหานำไปใช้ได้จริงกับ Marketing 4.0
   

"อบรมคอร์สพื้นฐานการเทรดตลาดต่างประเทศ"
วันพฤหัสบดีที่3 กันยายน 2558
  เราต้องการให้ผู้ที่สนใจลงทุนเทรดตลาดต่างประเทศได้รู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการเทรดการวิเคราะห์ และให้เข้าใจถึงทฤษฏีและลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจนได้รับความรู้
   

หาทุนเรียนต่อญี่ปุ่น.. คุณก็ทำได้
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 - วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
  ชวนน้องๆไปฟังทุกคำแนะนำจากตัวจริงเรื่องทุนเรียนต่อญี่ปุ่น หาข้อมูลให้ชัด เจาะให้ลึก
   

อบรมคอมพิวเตอร์ภาคเช้า-ค่ำ หลักสูตรอินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช 200 ชม 305 บาท
  โรงเรียนฝึกอาชีพ ม้วนบำรุงศิลป์ ลาดพร้าว 71 เรียนจบหลักสูตรได้รับใบประกาศจาก สำนักพัฒนาสังคม กทม
   

เศรษฐกิจไทยในกระแส สายไหม ซามูไร และ K-POP
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558
  ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AEC เราจึงควรรู้เท่าทันสภาวะเศรษฐกิจไทยในกระเเสภูมิภาคนิยม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค AEC
   

Cleaning Trends
17-18 กันยายน 2558
  จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการทาความสะอาด
   

การอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาองค์กร
13 ตุลาคม 2558
  การอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาองค์กร
   

เครื่องมือผลิตเงินล้านอัตโนมัติออนไลน์ โดย คุณจิรายุ วาณิชวัฒนะโกศล
6 ตุลาคม 2558
  Be Millionaire in E-Commerce Marketing
   

หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
วันศุกร์ที่2 ตุลาคม 2558
  โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ที่จัดอบรมหลักสูตรการทำงานโลจิสติกส์ที่รองรับ AEC โดยตรง และมีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานสายงานธุรกิจระหว่างประเทศทั้งระบบเลยค่ะ
   

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อการพัฒนาองค์กร
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
  บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ
   

Train the Trainer - On the Job Training
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558
  ผู้บังคับบัญชาที่ทำหน้าที่สอนงานจึงจำเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการสอนงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
   

โครงการอบรมหลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)
อบรมวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558
  เรียนรู้ หลักการสร้างการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติในองค์กร ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys