Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2066 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 6 | 7 | 8 | [9] | 10 | 11 | 12 | Next> | Last>>

Poka Yoke เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560
  เข้าใจถึงสาเหตุของงานที่บกพร่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ของการปฏิบัติงาน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิถีการนำกลยุทธ์ดิจิตอลเข้าสู่ธุรกิจคุณ
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560
  การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันนั้นรวดเร็วและคาดไม่ถึง จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของข้อมูลข่าวสารกับชีวิตจริง และอุปกรณ์
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560
  เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560
  เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค ขั้นตอนการวางแผนและข้อคำนึงในการวางแผน
   

เจาะประเด็น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ปี 60 เพื่อความพร้อมขององค์กร
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
  ผู้เข้าอบรมเข้าใจเจตนารมณ์ และการปฏิบัติตาม กฎหมายแรงงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
   

สื่อสารดี มีชัย ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
  หลักสูตร “สื่อสารดี มีชัย ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน” นี้ได้บรรจุกระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝนที่จะทำให้ท่านได้คำตอบเพื่อการสื่อสารที่ดีนำกลับไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์มุ่งสร้าง CSR สู่ความยั่งยืน
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560
  หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แต่ละองค์กร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เสริมภาพลักษณ์ เสริมธุรกิจให้แก่องค์กร
   

ติวสอบใบเซอร์ OCA (Oracle Certified Associate)
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
  โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate รหัสวิชา 1ZO - 042 รหัสวิชา 1ZO - 047 รหัสวิชา 1ZO - 052 และจะมีการทดลองสอบจากร
   

Training Oracle Database ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
  สามารถใช้ได้กับทุกเวอร์ชัน
   

Customer Analytics Workshop (26-Oct-17)
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
  KMS จัดฟรีสัมนา Customer Analytics Workshop ด้วย Tableau + Alteryx Self-Service Data Analytics, Thursday 26 Oct 2017, 13:30 - 16:30
   

Predictive Analytics Workshop (19-Oct-17)
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
  KMS จัดฟรีสัมนา Predictive Analytics Workshop ด้วย Qlik Sense + Alteryx Self-Service Data Analytics วันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 2560
   

การบริหารความเสี่ยงระบบ ISO 9001 : 2015
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการทำความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินการระบบการบริหารคุณภาพ
   

กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
  การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรนับได้ว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ทั้งนี้เพราะหากเราสามารถคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงานและองค์กร
   

How to Achieve selling target. พัฒนาตนเองอย่างไรให้สามารถทำยอดขายได้ทะลุเป้า
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
  การขายสินค้าด้วยความเข้าใจ จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการขายและเมื่อเกิดความรู้สึกที่ดีแล้วจะส่งผลให้การทำงานขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย
   

การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด : KPI
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการนำตัวชี้วัดผลงานหลักไปใช้ประโยชน์ และสามารถป้องกันปัญหาจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การใช้ตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นไปอย่างม
   

เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต
โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซอย 26
  เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ได้อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   

ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมแบบครบวงจร
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ความเข้าใจ ความรู้ในการประเมินสถานการณ์การประชุมที่สอดคล้องกับรูปแบบองค์กร
   

Work x 3 พิชิตงานสู่ความสำเร็จ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
  ได้จัดการรวบรวม ความรู้ เทคนิค และหลักคิดต่างๆ มาเพื่อตอบสนองในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลถึงประสิทธิผลในการเวลามีขีดจำกัด
   

"รวยอสังหารับ EEC ด้วยสุดยอดแลนมาร์คเมืองพัทยา"
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
  "EEC" ชื่อนี้อาจจะคุ้นหู ได้ยินกันบ่อยๆ แต่❗️จะมีสักกี่คนที่รู้และเข้าใจจริงๆว่าคืออะไร แล้วมันสำคัญกับเรายังไง รวมถึงโอกาสต่างๆมากมายที่แฝงอยู่
   

ติวสอบใบเซอร์ OCA (Oracle Certified Associate)
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys