Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2066 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 86 | 87 | 88 | [89] | 90 | 91 | 92 | Next> | Last>>

การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 ใน ฉบับปี 2015
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558
  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ISO 9001 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจาก Version 2013
   

โครงการอบรมหลักสูตร Service Excellence
อบรมวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558
  เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ...
   

หลักสูตร เทคนิคการขายและการวางแผนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558
  สอนวิธีการวางแผนการทำงานให้มีระบบ วิธีเก็บรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราอย่างยั่งยืนที่สุด การเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
   

หลักสูตร เทคนิคการขายและการวางแผนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558
  สอนวิธีการวางแผนการทำงานให้มีระบบ วิธีเก็บรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราอย่างยั่งยืนที่สุด การเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
   

Extra Class: เปลี่ยนมุมคิด พิชิตความสำเร็จ
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558
  สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ หรือเข้าร่วมเป็นคู่ค้ากับบริษัท
   

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the trainer) 3 วัน
วันที่ 28,29 มีนาคม และ 4 เมษายน 2559
  สำหรับผู้ที่สนใจต้องการพัฒนาตนเองในด้านการนำเสนอ สื่อสาร ถ่ายทอดเพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพ เน้นการปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนมากกว่า15ปี
   

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Basic Electronics)
วันเสาร์ที่ 14 และ 28 พฤศติกายน 2558 (หลักสูตร 2 วัน)
  เป็นหลักสูตรที่ทำให้รู้ เข้าใจ พร้อมทั้งมีทักษะในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
   

พื้นฐานความรู้ทางไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุง (ฺBasic Electrical for maintenance)
วันเสาร์ที่ 10 และ 17 ตุลาคม 2558
  เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานความรู้ทางไฟฟ้า และทักษะทางไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุง โดยผ่านการworkshopจริง ปฏิบัติจริง และสามารถนำกลับไปใช้งานได้จริงแน่นอน
   

ก้าวหน้า...การออกแบบอาคารกับแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558
  งานเกี่ยวกับโปรแกรม STAAD.Pro ในงานแผ่นดินไหว ยังไง มีอะไรบ้าง หาคำตอบได้ในงาน
   

BMAM Expo Asia 2015 & GBR Expo Asia 2015 & Thai Clean Pavillion 2015 Exhibition
17-18 กันยายน 2558
  ได้จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการทำความสะอาดเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก
   

หลักสูตร การสรรหาบุคลากรยุคใหม่ 1
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558
  HR Search, Recruitment and Selection (1 Day) คัดสรรอย่างไร ให้ตรงเป้าหมายองค์กร โดย OCCC.Asia และ MBA magazine
   

เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
  เมื่อหัวหน้างานหรือผู้นำองค์กรมีทักษะการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรสืบต่อไป
   

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP)
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
  หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่านกระบวนการ APQP และท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าอื่นๆ
   

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
  เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมองในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
   

อบรมฟรีการเทรดตลาดในต่างประเทศ
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558
  อบรมฟรีการเทรดตลดในต่างประเทศ การลงทุน หุ้น ทอง น้ำมัน
   

หลักสูตร "การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด" รุ่นที่ 20 (Marketing Strategy)
28 ต.ค. - 14 พ.ย. 58
  หลักสูตร "การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด" รุ่นที่ 20 (Marketing Strategy)
   

หลักการจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี รุ่นที่ 41
14 -31ต.ค. 2558
  เรียนรู้ หลักการบริหารการเงิน การวิเคราะห์รายงานการเงิน การวางแผนทางการเงินด้วยงบประมาณ การบริการภาษีและวางแผนทางภาษี และหลักเศรษฐศาสตร์การเงิน
   

หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" รุ่นที่ 24
3 - 17 ต.ค. 2558
  หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" รุ่นที่ 24
   

การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 56
29 ก.ย. - 15 ต.ค. 2558
  ทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเป็นทักษะที่จะต้องมีให้ครบในทุกคนและทุกส่วนงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
   

“เตรียมพร้อมก่อนเรียน ปริญญาโท”
  ปัจจุบันเด็กไทยส่วนใหญ่ มีความสนใจที่จะศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโทเป็นจำนวนมาก ทาง Vakom เลยมีการจัดสัมมนาเพื่อแนะแนวน้องๆที่สนใจ
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys