Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1951 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 85 | 86 | 87 | [88] | 89 | 90 | 91 | Next> | Last>>

Microsoft SQL Server 2017 Business Intelligence
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561
  หลักสูตรนี้ได้รวมเนื้อหาของ SSIS ,SSAS และ SSRS ไว้ด้วยกันในหลักสูตรเดียว โดย SSIS สอน ETL , SSAS สอนทำแบบจำลองการวิเคราะห์ และ SSRS สอนการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ
   

Microsoft SQL Server 2017 Database Queries
วันอังคาร - ศุกร์ที่ 19-22 มิถุนายน 2561
  หลักสูตรนี้พูดถึงภาษา SQL ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการสืบค้นข้อมูลจากระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่ใช้การสืบค้นข้อมูลจาก MS SQL Server หรือ ระบบจัดการฐานข้อมูลอื่นๆก็ได้
   

หลักสูตรธุรกิจความงามและสุขภาพ รุ่นที่ 5
  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรม หลักสูตรธุรกิจความงามและสุขภาพ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 28 มี.ค 58 อบรมทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
   

การใช้ Trend สำหรับการออกแบบและ Trend สินค้าสำหรับการสร้างแบรนด์
  วาระช่วงตนปี ถือเป็นโอกาสการหาไอเดียใหม่ๆสำหรับสินค้า โดยการใช้Trendแฟชั่นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดยุคปัจจุบัน
   

Selfie on Stage มั่นใจได้เมื่อต้องร้องเพลง
  เพิ่มSkillการร้องเพลงด้วยคอร์สสัมมนา "Selfie on Stage มั่นใจได้เมื่อต้องร้องเพลง"
   

หลักสูตร บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
  ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะมีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ รับคำปรึกษา-แนะนำและปรับปรุงบุคลิกภาพของตน (แก้ไข/ลดจุดอ่อน .. สร้างจุดเด่น) อย่างใกล้ชิดกับวิทยากรทั้ง 2 ท่านทุกรายละ
   

เปิดสอน "หลักสูตรเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต"
วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558
  สามารถกำหนดเฉพาะอนาคตของตัวเองได้ ตามที่ต้องการจากการเปลี่ยนเบอร์มือถือให้ตัวเอง การเรียนรู้ของหลักสูตร จะเน้นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เทคนิคการสอนที่จะทำให้คุณเข้าใจ
   

“Retro Revolutionized จับเทรนด์เก่า สร้างสิ่งใหม่ เกาะอินไซท์คนมีสไตล์”
วันพุธที่14 มกราคม 2558
  เมื่อการตลาดย้อนยุค ไม่ใช่แบบเดิมๆที่ทุกคนเคยรู้จัก Retro Marketing ที่ทุกๆคนรู้จักอาจเปลี่ยนไป เมื่อพบกับ“Retro Revolutionized"
   

Training Oracle Database 11g
  In House & Public
   

3D Printer Workshop
  ค้นหาศักยภาพเครื่องพิมพ์สามมิติ ระดับ Professional สัมผัสการปฏิบัติงานจริง
   

เชิญร่วมสัมมนา "การบริหารจัดการระบบ Logistics & Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนองค์กร"
วันที่ 16 ธันวาคม 2557
  สัมมนา "การบริหารจัดการระบบ Logistics & Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนองค์กร" ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2555 - 2559)
   

การปฏิบัติงานกับปั้นจั่น
10-12 ม.ค.58
  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่นและปั้นจั่น
   

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2557
  หลักสูตรสำหรับผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และผู้ทบทวนการใช้ปั้นจั่น
   

ออกแบบอนาคต กำหนดความมั่งคั่งด้วยตัวเอง (Design Your Destiny)
วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับท่านที่กำลังค้นหาความฝันของตนเองอยู่ ยังไม่แน่ใจสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ และสำหรับท่านที่ค้นพบความฝันแล้ว จะมาค้นพบวิธีที่จะต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่ได้
   

หลักสูตรอบรม : การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในด้านความเข้าใจต่อลูกค้าอย่างลึกซึ้งด้วยเทคนิคและแนวทางการวิเคราะห์ Customer Insight เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด
   

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึง กระบวนการในการสร้างกลยุทธ์การตลาด และสามารถนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์การตลาดของตนได้จริง
   

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
  หลักสูตรนี้จะนำเสนอกลยุทธ์ในการนำเสนอและเทคนิค แนวทางการสร้างโอกาส พัฒนาทักษะในการขายที่จำเป็นในการเพิ่มลูกค้าให้กับองค์กร
   

หลักสูตร : หลักการบริหารโครงการ
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558
  เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส จัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
  เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารประสานงานทักษะที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
   

หลักสูตรอบรม : จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
  เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญในการทำงาน หนึ่งคือทักษะด้านจิตวิทยาเพื่อเข้าใจคน สองทักษะในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจได้อย่างมีศิลปะ
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys