Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1951 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 84 | 85 | 86 | [87] | 88 | 89 | 90 | Next> | Last>>

เทคนิคการวางแผนงานโครงการเชิงปฏิบัติการ (Project Scheduling Tools and Workshop)
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 และวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
  เรียนรู้เทคนิคกางวางแผนโครงการ การจัดทำตารางเวลาการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ การใช้งานโปรแกรม MS Excel ในการสร้างตารางแผนงานในลักษณะของ Gantt Chart ในการควบคุมติดตามโครงการ
   

์NLP เพื่อการทำงาน
  ด้วยเทคนิค NLP ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นเครื่องมือเปลี่ยนพฤติกรรมคน ที่ทรงพลังและได้ผลรวดเร็วที่สุด และใช้ได้ผลมาแล้วทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทย
   

จิตวิทยาการขายและเพิ่มยอด
  ด้วยเทคนิค NLP ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นเครื่องมือเปลี่ยนพฤติกรรมคน ที่ทรงพลังและได้ผลรวดเร็วที่สุด และใช้ได้ผลมาแล้วทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทย
   

NLP เพื่อพัฒนาศักยภาพ และตนเอง
  ด้วยเทคนิค NLP ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นเครื่องมือเปลี่ยนพฤติกรรมคน ที่ทรงพลังและได้ผลรวดเร็วที่สุด และใช้ได้ผลมาแล้วทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทย
   

จิตวิทยาการขายและเพิ่มยอด
  ด้วยเทคนิค NLP ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นเครื่องมือเปลี่ยนพฤติกรรมคน ที่ทรงพลังและได้ผลรวดเร็วที่สุด และใช้ได้ผลมาแล้วทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทย
   

สร้างสื่อนำเสนองาน 3D เสมือนจริงแบบอัจฉริยะผ่านแท็บเล็ต สมาร์ตโฟน
วันคุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
  สร้างสื่อนำเสนองาน 3D เสมือนจริงแบบอัจฉริยะผ่านแท็บเล็ต สมาร์ตโฟน
   

“Get Idea จากความชอบแฟชั่น มาทำเป็นธุรกิจBrand”
  “ทุกๆธุรกิจในฝันของใครหลายๆคน อาจจะมีความคิดว่า ถ้าได้ทำธุรกิจจากสิ่งที่ตนเองรักตนเองชอบ คงจะทำให้เราทำธุรกิจนั้นได้อย่างมีความสุขและน่าจะทำให้เราลงมือทำให้ดี ให้สำเร็จไ
   

การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมของชาติในการพัฒนางานด้านการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัย
  เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น
   

“การจัดการกับภาวะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งมีทั้งในแง่ของความเสี่ยงและโอกาส”
  “การจัดการกับภาวะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งมีทั้งในแง่ของความเสี่ยงและโอกาส” BUILT-IN RESILIENCE ORGANIZATION - BE PREPARE BECAUSE YOU NEVER KNOW (งานสัมมนาภาษาอังกฤษ)
   

Train the Trainer : ด้านการตลาดการขายการบริการ (Sale and Service Trainer)
  หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อสร้างวิทยากรภายในองค์กร ด้านการขายและบริการ (Sale and Service Trainer) ให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพ
   

KIMBA ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ : การจัดการกับภาวะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ในแง่ของความเสี่ยงและโอกาส
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการองค์ในภาวะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และวิธีการสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น มั่นคงกับภาวะเหตุการณ์ที่ไม่ค
   

Training Oracle Database 11g
  In house & Public
   

Get Idea จากความชอบแฟชั่น มาทำเป็นธุรกิจBrand
  “ทุกๆธุรกิจในฝันของใครหลายๆคน อาจจะมีความคิดว่า ถ้าได้ทำธุรกิจจากสิ่งที่ตนเองรักตนเองชอบ คงจะทำให้เราทำธุรกิจนั้นได้อย่างมีความสุขและน่าจะทำให้เราลงมือทำให้ดี ให้สำเร็จได
   

หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม
  หลักสูตรพื้นฐานส าหรับพ่อแม่/ครู บุคลากรสาธารณสุข
   

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการตอบรับผู้บริโภคยุคดิจิทัล
  การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" (New Entrepreneurs Creation : NEC)
   

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Service Delivery
ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558 จำนวน 4 วัน
  มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการ การจัดเตรียมระบบและสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ITIL เวอร์ชั่น 3 เพื่อการให้บริการสารสนเทศที่เป็นเลิศ
   

จิตวิทยาการขายและเพิ่มยอด
ตามตกลงขององค์กร
  ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ -ความเข้าใจหัวใจในการขาย -ทัศนคติ วินัย และความศรัทธา ในการขาย -การใช้เทคนิค NLP ในการขาย -การตั้งเป้าหมาย ความมุ่งมั่นต่องานขาย ฯลฯ
   

การใช้ Trend สำหรับการออกแบบและ Trend สินค้าสำหรับการสร้างแบรนด์
  ในแต่ละช่วงปี มีการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาด ดังนั้นเจ้าของสินค้าและผู้ขายจำเป็นต้องมีสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและกระตุ้นความต้องการของลูกค้า
   

ISO 9001:2008 Internal Audit QMS 03
  หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัตินี้ได้รับการออกแบบเพื่อนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ และมีทักษะการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
   

อบรมการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ด้วย VBA MS Access 2016
วันพุธ ถึง ศุกร์ ที่ 09-11 พฤษภาคม 2561
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล MS Access โดยใช้ Visual Basic for Application (VBA)
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys