Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2066 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 82 | 83 | 84 | [85] | 86 | 87 | 88 | Next> | Last>>

เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
  ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย  ผู้บริหารงานขาย และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนื่องจากการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองนั้น
   

เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
  หลายธุรกิจ เมื่อประสบความสำเร็จกับการขายระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาคแล้วนั้น จะนิยมเสาะแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้น อุปสรรคสำคัญคือการสื่อความ รวมถึงมีความร
   

โซเชียล อิงค์ จับมือ เอ็ตด้าจัดงาน Zocial Insight#3 Presented by ETDA
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558
  ล้วงลึกไลฟ์สไตล์ Gen-C เผยทุกเทคนิคออนไลน์ สร้างยอดขายด้วยไอเดีย
   

โซเชียล อิงค์ จับมือ เอ็ตด้าจัดงาน Zocial Insight#3 Presented by ETDA
  ล้วงลึกไลฟ์สไตล์ Gen-C เผยทุกเทคนิคออนไลน์ สร้างยอดขายด้วยไอเดีย
   

เจาะตลาดอาเซียน อย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558
  อบรมฟรี
   

หลักสูตรฝึกอบรม:จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน(Psychology for Management & Motivating Techniqu)
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
  เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและใต้บังคับบัญชา รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจ ตั้งแต่การวิเคราะห์คน
   

หลักสูตรอบรม:การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด(Customer Insight Creating Marketin)
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2558
  เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ การวิเคราะห์อินไซท์เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า รวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่เกิดจากแรงจูงใจของลูกค้า เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ
   

“โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์”(Strategic Management program)
วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558
  กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใครๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
   

โปรแกรมหลักสูตรกลยุทธ์การวางแผนการขาย(Sales Planning Strategy Program)
วันอังคาร ที่ 17 - พุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2558
  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้พนักงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายอย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนการปฎิบัติการขายหรือวางเเผนระดับบุคคลได้ เรียนรู้วิธีสร้างและเขียนแผนการขาย
   

หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ(6 Managerial Skills for Top Manager)
วันพุธ ที่ 11 - พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558
  “หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ
   

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมืออาชีพ(Professional Purchasing Strategy)
วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2558
  หลักสูตรนี้ท่านจะได้เห็นภาพรวมและหลักการในการสรรหาและประเมินคัดเลือกซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อ ทราบแนวทางการตั้ง Criteria เพื่อประเมินซัพพลายเออร์อย่างเหมาะสม
   

สัมมนาโอกาสสร้างธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหริมทรัพย์
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558
  สัมมนาแนะนำอาชีพการเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
   

การปรับปรุงการผลิตKaizen&5ส บันได5ขั้น สู่การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่า
วันอังคารที่10 และพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
  สามารถนำKaizenไปประยุกต์ใช้ได้จริงรวมถึงแนวการแก้ไขปัญหาอุปสสรค พร้อมทั้งหลักการปฏิบัติ5ส เครื่องมือและเทคนิคต่างๆที่จะนำมาใช้ทำ 5 ส
   

อบรมฟรีการวางแผนการตลาดอสังหาฯ รุ่นที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558
  - จุดยืนและภาพลักษณ์โครงการ : การสร้างแบรนด์กับการพัฒนาแบบยั่งยืน - การสร้างแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: เทคนิคการสร้างแบรนด์ กรณีศึกษา - การบริหารฐานข้อมูลลูกค้าในธุ
   

อบรมการวางแผนการตลาดอสังหาฯ รุ่นที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558
  - การสำรวจเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในสินค้า ความต้องการจริงของผู้เยี่ยมชมโครงการ ณ สำนักงานขายของ โครงการ เพื่อการนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนการขาย การตลาด
   

Free Seminar : สื่อสารกับลูกอย่างไร ให้เชื่อและฟัง
  ตั้งคำถามกับเด็กอย่างไรไม่ให้เถียง ? กระตุ้นให้เด็กคิดด้วยตนเองได้อย่างไร ? เลื่อกใช้คำพูดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก ?
   

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การสู่องค์การธรรมาภิบาล
วันจันทร์ที่ 8 - พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
  วัฒนธรรมในองค์กรนั้นเปรียบเสมือนการปลูกฝังแนวคิดและทัศนคติต่างๆ ให้กับผู้คนในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรมีแนวคิดในการทำงานที่คล้ายคลึงกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันในองค์กร
   

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม
วันพุธที่ 3 - ศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
  หน่วยงานทุกแห่งต้องมีการเขียนหนังสือสื่อสารถึงผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกแต่ปัจจุบันมีปัญหาด้านการสื่อความหมายด้วยการเขียนมา โดยเฉพาะการเขียนหนังสือราชการ บันทึกเสนอ
   

การประเมินผลโครงการ
วันพุธที่ 27 - ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559
  การประเมินโครงการมีเป้าประสงค์หลัก คือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ดำเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่หรือเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจไหม
   

การจัดทำพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary)
วันจันทร์ที่ 18 - 20 มกราคม 2559
  พจนานุกรมสมรรถนะเป็นเอกสารรวบรวมรายละเอียดของสมรรถนะที่จะใช้ในองค์กรให้ครบถ้วนโดยประกอบด้วยชื่อ นิยามของสมรรถนะแต่ละรายการ รายละเอียดของพฤติกรรม และตัวอย่างพฤติกรรมแยกราย
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys