Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1968 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | Next> | Last>>

หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”(Project Investment:Analysis and Management) รุ่นที่3
15 - 30 พฤศจิกายน 2560
  ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงและรุนแรง การตัดสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตาม จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน การวิเคราะห์
   

การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด
วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560
  เสริมสร้างแนวคิดเพื่อให้รู้และเข้าใจแผนการขายและกิจกรรมการตลาด และพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติในการวิเคราะห์ตัดสินใจจัดทำแผนและกิจกรรม
   

สัมมนารวมเทคนิคการคิดเป็นภาษาอังกฤษ –เทคนิคการเขียนอีเมลล์ธุรกิจ-เทคนิคการตอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
  “ด้วยเนื้อหาที่กระชับแต่คงไว้ซึ่งใจความสำคัญถ่ายทอดในภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ในคลาสไปปรับใช้ในการทำงานได้ทันที"
   

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning:APQP)
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
  1. เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
   

Plant Director รุ่น 3
ัวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
  ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ สามารถนำองค์กรสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการออกแบบธุรกิจ
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
  แนวคิดการบริหารยุคใหม่ด้วยการจัดการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและองค์กร เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรม
   

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ
   

เทคนิคการจัดทำและควบคุมเอกสารระบบบริหารงานมาตรฐาน ISO 9001/ 14001 : 2015, 18001 (45001 : 2017)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
  รู้และเข้าใจความสำคัญ ประโยชน์ ขั้นตอน วิธีการ การจัดทำและควบคุมเอกสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้งานลื่นไหลไม่ติดขัดในทุกกระบวนการการทำงาน (Lean Organization)
   

เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
  รู้และเข้าใจหลักการ ระบบ ขั้นตอน และเทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
   

OMNI Talk ครั้งที่ 5 "รู้เขา VS รู้เธอ"รุก 100 ครั้ง ชนะเกินร้อย จัดโดย Unilever Network เข้าฟังฟรี
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
  หัวข้อสุด ฟินแอนด์ฟัน ในงานจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ ชาย VS หญิงบนโลกดิจิตอล เพื่อพิชิตยอดขายและเติบโตธุรกิจความงามและสุขภาพจากลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มบนโลกออนไลน์
   

การตีความข้อกำหนด Material Safety Data Sheet (MSDS)
วันพุธที่ี่ 20 กันยายน 2560
  1. เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายในการนำ MSDS อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์-ไฟฟ้า 2. เพื่อให้เข้าใจการตีความหมายรายละเอียดของ MSDS ทั้งหมด 16 หัวข้อ
   

สัมมนาฟรี อยากทำ "การตลาดออนไลน์" แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง?
  สำหรับผู้ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยแผนการตลาดแบบใหม่ สร้างรายได้แบบมั่นคง และยั่งยืน
   

ปั้นแบรนด์ “สินค้าเกษตร” ให้ปัง!
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
  หากคุณคือ..... ผู้ที่กำลังเริ่มสร้างธุรกิจหรือแบรนด์สินค้าของตนเอง เจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาแบรนด์และเพิ่มยอดขาย
   

สัมมนา: ปั้นแบรนด์ “สินค้าเกษตร” ให้ปัง!
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
  หากคุณคือ..... ผู้ที่กำลังเริ่มสร้างธุรกิจหรือแบรนด์สินค้าของตนเอง เจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาแบรนด์และเพิ่มยอดขาย
   

หลักสูตร Think and Do(คิดและทำ)เปลี่ยนชีวิตคิดสู่ความสำเร็จ
วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
  อบรมสัมมนาฟรี 2วัน 1คืน ไม่มีค่าใช้จ่าย อาหารพร้อมที่พัก
   

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงาน "เตรียมความพร้อม มอบความฉลาด ต้อนรับลูกน้อย"
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงาน "เตรียมความพร้อม มอบความฉลาด ต้อนรับลูกน้อย"
   

หัวใจบริการ
วันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม 2560
  • เพื่อให้ทราบถึงวงจรของการบริการ และวัฒนธรรมการต้อนรับที่สร้างความประทับใจ • เพื่อให้ทราบความคาดหวังของลูกค้าและตอบสนองได้ตรงหรือเหนือความคาดหวังได้ • เพื่อให้ทราบถึงหัว
   

กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าบ้านน้อย (Little Guide)" จังหวัดพิษณุโลก
  กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าบ้านน้อย (Little Guide)" จังหวัดพิษณุโลก
   

ลุ้นรับสิทธ์ในการอบรมฟรี แค่ Vote หลักสูตรที่โดนใจ
วันเสาร์ร์ที่ 30 กันยายน 2560
  ร่วม Vote 2 หลักสูตร 1.Embedded System and Internet of Thing 2.Security
   

โครงการ MINI-ME
  โครงการ MINI ME คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมด้านวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 24 สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ * หมดเขต รับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2560
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys