Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1973 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 3 | 4 | 5 | [6] | 7 | 8 | 9 | Next> | Last>>

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานแบบคล่องตัว
วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560
  เคยไหม? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้จะทำอย่างไร? จะรักษา balance ในการทำงานของทีม
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมโปรแกรมหลักสูตร โมเดลด้านการจัดการ การจัดการธุรกิจ
วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560
  เห็นภาพรวมของแนวโน้มธุรกิจในอนาคต เปิดมุมมองและวิธีคิดของการบริหารจัดการยุคใหม่ เรียนรู้โมเดลในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ที่เข้ากับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน
   

การพัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิผลในงานสำหรับหัวหน้างาน (Performance Management System for Supervisor)
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
  การพัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้าน จะมีส่วนช่วยในการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาทีมให้ทำงานได้บรรลุเป้าหมาย และสามารถฝ่าฟันอุปสรรค ตลอดจนมุ่งมั่นในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
   

ธรรมบุตรีรัตนะและยุวธรรมบุตรี...พัฒนาปัญญาเยาวชนหญิง(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
วันที่ 8-14 ตุลาคม 2560
  สำหรับผู้เริ่มต้น ถือศีล 8(ไม่มีมื้อเย็น ) สวดมนต์ ธรรมบรรยาย เน้นฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมง วันจัดโครงการ 8-14 ตุลาคม 2560
   

เเนะนำอาชีพตัวเเทนขายบ้าน
30 กันยายน 2560
  สัมมนาตัวเเทนขายบ้าน ฟังฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ อาชีพตัวเเทนขายบ้าน งานอิสระของคนมีไฟ เริ่มต้นเป็นตัวเเทนขายบ้านได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน
   

สัมมนา Next Best Offer Models for Customers from Data Analytics: ฟรี และรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่า
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2560
  สัมมนา Next Best Offer Models for Customers from Data Analytics: ฟรี และรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น
   

กิจกรรม "Talent Mobility Fair 2017"
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility รวมถึงหน่วยงานร่วมดำเนินการอื่นๆ
   

Supply Chain Analytics Workshop (21 ก.ย. 2560)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
  KMS จัดฟรีสัมนา Supply Chain Analytics Workshop วันพฤหัสที่ 21 ก.ย. 2560, 13:30 - 16:30 @ U-691 Private Office, W District, Sukhumvit Road (near BTS Phrakanong), Bangkok
   

“การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์” (Strategic Human Resource Planning: SHRP)
วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560
  การเลือกใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในองค์กรสามารถทำได้โดยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
   

การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร (Training Roadmap)
วันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2560
  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาบุคลากร
   

“การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” (Individual Development Plan- IDP)
วันที่ 18 -19 ตุลาคม 2560
  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจะทำให้ทราบถึงจุดอ่อน (Weakness) และจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรทำให้ทราบแนวทางการพัฒนาบุคลากรต่อไป
   

“ความก้าวหน้าของการสรรหายุค 4.0: แหล่งและวิธีการคัดเลือก”
วันศุกรที่ 15 กันยายน 2560
  เป็นหลักสูตรที่จะทำให้รู้หลักการการสรรหาและคัดเลือบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในยุค 4.0
   

อบรม การทำพื้นคอนกรีตเคลือบแก้ว นาโน
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
  สัมมนา และ workshop ให้ใช้เวลาสั้นและกระชับที่สุด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็น เข้าใจ และได้สอบถามข้อสงสัยได้ง่ายสุด
   

Qlik + Alteryx Data Analytics Workshop (13 ก.ย. 2560)
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
  KMS จัดฟรีสัมนา Qlik + Alteryx Data Analytics Workshop วันพุธที่ 13 ก.ย. 2560, 13:30 - 16:30 ที่ U-691 Private Office, W District, BTS Phrakanong
   

อบรม การทำพื้นคอนกรีตเคลือบแก้ว นาโน
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
  สัมมนา และ workshop ให้ใช้เวลาสั้นและกระชับที่สุด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็น เข้าใจ และได้สอบถามข้อสงสัยได้ง่ายสุด
   

อบรมเชิงปฎิบัติการ การทำพื้นคอนกรีต Epoxy Terrazo
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
  อธิบายหลักการการทำงาน การใช้เครื่องมือ การดูแลเครื่องมือ การผสมเรซิน การใช้น้ำยาแบบต่างๆ การคิดคำนวณต้นทุน และ สาธิตการทำพื้น
   

สัมมนา Life Transformation : เทคนิคการสร้าง Content ระเบิดยอดขายบน Facebook
วันพุธที่ 06 กันยายน 2560
  จะดีแค่ไหนถ้าทุกๆคนในประเทศไทย ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนั้น สามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นมือถือ SMARTPHONE ที่เราถือกันอยู่ หรือ จะเป็นคอมพิวเตอร์
   

** การจัดทำแผนการส่งเสริมการขายที่ได้ชัยชนะ **
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
  เรียนรู้หลักการการส่งเสริมการขายที่ถูกต้อง ทันสมัย เหมาะกับสินค้า/บริการที่โดนใจลูกค้าเป้าหมายโดยใช้งบประมาณทางการตลาดอย่างได้ผลคุ้มค่า และตอบโจทย์อย่างประสบผลสำเร็จ
   

** เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ **
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
  รับมือกับข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเปลี่ยนความไม่พึงพอใจให้เป็นความประทับใจ และรักษาภาพลักษณ์ของสินค้า บริการ และองค์กร
   

** กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต **
วันที่ 15 มีนาคม 2561
  การวางแผนและการควบคุมถือเป็น 2 หน้าที่หลักของการบริหารจัดการ องค์กรจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันและทำกำไรได้ไม่ว่าตลาดในหรือต่างประเทศ
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys