Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2076 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 3 | 4 | 5 | [6] | 7 | 8 | 9 | Next> | Last>>

หลักสูตร “ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิต แบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Quality Control - ZQC)
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
  ของเสีย (Defect) หมายถึง สิ่งของที่มีคุณภาพไม่ครบสมบูรณ์หรือสิ่งของที่ไม่มีคุณสมบัติทางคุณภาพถ้วนตามกำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำไรและต้นทุนขององค์กรและความน่าเชื่อถือจากลู
   

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561
  Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
   

Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561
  Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
   

Service mind ยกระดับการบริการ ภายในโรงแรมด้วยจิตบริการ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
  การทำงานด้านบริการภายในโรงแรม คือการทำงานร่วมกับบุคคลหมู่มากและหลากหลาย ทางความต้องการและต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการที่มีได้ การบริการภายในโรงแรมห
   

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และพิชิตใจลูกค้าในงานบริการที่เป็นเลิศ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
  ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพรา
   

หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานขาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ พนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
  กุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสาร ที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ
   

อบรมหลักสูตรประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR ENERGY THAILAND 4.0)
วันที่ 18 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2560
  การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากในขณะนี้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อน
   

Mirrors การสะท้อนที่หลากหลายสู่ภายในจิตใจตนเอง
วันพุธที่ 13 ธันวาคม - วันพฤหัสที่ 14 ธันวาคม 2560
  เป็นเรื่องการรู้จัก เข้าใจตนเอง เป็น inner healing ที่ส่งผลต่อการคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่ประสบอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
   

ถอดรหัสกลยุทธ์การตลาดและโลจิสติกส์ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง...ธุรกิจปรับตัวอย่างไร
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
  บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท โกลเบิลฟูด เทรดดิ้ง จำกัด
   

Mystery of ASIA...ดินแดนนี้มีอะไร?
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
  หากธุรกิจต้องการเติบโตหรือขยายตลาด ควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อการส่งออกไปยังตลาดเอเชีย พร้อมรับฟังคำแนะนำจากทั้งภาครัฐและประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการส่งออกที่ประสบความสำเร็
   

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
  เพื่อทราบถึงบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี และการเป็นผู้นำยุคใหม่ เรียนรู้ทักษะการบริหารงาน บริหารคน บริหารความคิดในการสร้างผลสำเร็จในงาน
   

การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
  เพื่อเป็นสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนในองค์กรร่วมกันใส่ใจต่อปัญหาการใช้พลังงานขององค์กร
   

โครงการอบรมการสร้าง Brand ให้กับ Band 2 ทำยังไงให้ดังให้ปังในวงการดนตรี
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
  มีเพลงดีแต่ไม่ดัง ไม่รู้จะทำยังไงให้ดังในวงการดนตรีร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆให้วงดนตรีของคุIเป็นที่จดจำ
   

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เงินล้านมืออาชีพ
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
  สุดยอดสัมมนา ที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ด้วยสาระความรู้อันเข้มข้นในธุรกิจโดยเนื้อหาจะ มุ่งเน้นไปที่ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์
   

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เงินล้านมืออาชีพ
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
  สุดยอดสัมมนา ที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ด้วยสาระความรู้อันเข้มข้นในธุรกิจโดยเนื้อหาจะ มุ่งเน้นไปที่เทคนิคการเป็นตัวแทน
   

สัมมนาฟรี!! Mystery of Asia ดินแดนนี้มีอะไร?
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
  หากคุณกำลังมองหาวิธีการส่งออกสินค้า ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ คงรอช้าไม่ได้อีกต่อไป มาหาโอกาสเพื่อเป็นผู้ส่งออกที่ประสบความสำเร็จ
   

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation) รุ่นที่ 3
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
  ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะและความมั่นใจในการนำเสนอและบุคลิกภาพที่ดี
   

PROFESSIONAL LOGISTICS MANAGEMENT COURSE
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ถึง วัพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์กว่า 30 ปี จากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น
   

อบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพนักธุรกิจเกษตรเพื่อความมั่งคั่ง”
วันที่ 17 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560
  เชิญร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพนักธุรกิจเกษตรเพื่อความมั่งคั่ง” รุ่น 4 กับสุดยอดหลักสูตรอบรมคุณภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจเกษตร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
   

Appreciative Inquiry (AI )
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
  ระบวนการในการแก้ปัญหาต่างๆ ในองค์กร โดยการใช้ศิลปะการตั้งคำถามเชิิงบวก เพื่อปรับทัศนคติเชิงลบ
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys