Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2076 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Time Management)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลาที่ทุกคนถือครองในแต่ละวันมีเท่ากัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารเพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561
  หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน ได้รวบรวมความคิด และกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับตัวเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนหลากหลาย
   

มาตรฐานการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและการจัดเก็บบำรุงรักษา
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
  เพื่อสร้างความรู้เรื่องอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment) ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561
  เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing รวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561
  เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร
   

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
  เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอกองค์กร เพื่อได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
   

KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
  มีความรู้ความเข้าใจ KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สามารถนำความรู้เรื่อง KYT ไประบุความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
   

Gen Y : เรียนรู้ เข้าใจได้กับการบริหาร Generation Y-Z
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561
  เรียนรู้พวกเขาเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่และทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
   

Time Management : เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดตารางงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561
  ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการจัดการงานและบริหารเวลานำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบและชีวิตประจำวันได้
   

กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ (How to create Effective of KPIs) รุ่นที่ 2
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561
  พนักงานทุกระดับจะต้องทราบและเข้าใจถึงหลักการทำงานภายในหลักการของการนำ KPI มาใช้ในองค์กร แต่ในความเข้าใจนั้น จะขึ้นกับการนำเอาไปใช้ของพนักงานแต่ละระดับ
   

Seminar Material Handling & Machinery Exhibition 2018
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  Course 1 : Logistics system management of business with ERP SAP Business One Course 2 : Production system management with ERP SAP Business One
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
  ไขข้อข้องใจ ออกแบบและบริหารผลตอบแทน ยังไงถึงจะเรียกว่าดี จะขึ้นเงินเดือนพนักงานเท่าไหร่ดีปีนี้? จ่ายผลตอบแทนพนักงานยังไง? ถึงจะเรียกว่ายุติธรรม เหมาะสม
   

** เจาะพฤติกรรมผู้บริโภค 4.0 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด **
วันที่ 16 มีนาคม 2561
  เรียนรู้กลไกตลาดผ่านกรณีศึกษาของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค การทำการตลาดในเชิงลึกที่ได้ผลจริง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรรมให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
   

Public Training หลักสูตรภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
  มาร่วมถอดรหัสลับภาวะผู้นำและตามหาภาวะผู้นำและตามหา DNA ความเป็นผู้นำในตัวคุณไปพร้อมกัน รายละเอียดเพิ่มเติม Click : https://goo.gl/WeKnLL
   

อาชีพตัวเเทนขายบ้านอิสระยุค4.0
อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลา
  เปิดโอกาสให้ผู้สนใจอยากมีงานอิสระได้ทำความรู้จักกับอาชีพตัวเเทนขายบ้าน งานที่สร้างรายได้ไร้ขีดจำกัด งานที่ทุกคนเริ่มต้นทำได้ เเม้จะไม่มีประสบการณ์มาก่อน
   

วิเคราะห์ทำเลทอง และ Update ราคาที่ดิน ปี 61
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
  สัมมนา วิเคราะห์ทำเลทอง และ Update ราคาที่ดินปี 61 นั้นทุกท่านจะได้ทราบถึง การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 5 – 10 ปี จนถึงปัจจุบัน และจากนั้นท่านจะได้ทราบถึ
   

วิทยาศาสตร์การทดลองระดับประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
  ขอเชิญชวนน้องๆระดับประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมทดลองเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ด้วยการทดลอง
   

หลักสูตร “การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็นพื้นฐาน”
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
  ใบกำหนดหน้าที่ลักษณะงาน เป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ใช
   

** ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น 2) **
วันที่ 16 มีนาคม 2561
  ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ผู้นำในยุค 4.0 จำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ และกระบวนทรรศน์ที่สอดคล้อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นแบบอย่างในการนำทีม
   

** ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่น 2) **
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
  Thailand 4.0 จะส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์ทั้งด้านบุคคล การเงิน การตลาดและการบริหารจัดการ
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys