Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1973 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

“มะเร็งมีทางออก ป้องกันโรคมะเร็งด้วยนวัตกรรมใหม่”
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
  เพื่อให้คนไทยดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องและป้องกันโรคร้ายได้ด้วยตนเองง่ายๆ และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้ป่วยให้มีชีวิตยั่งยืนไม่เจ็บป่วย
   

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)
อบรมระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 26 พฤษภาคม 2561
  เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญและซับซ้อน มีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   

โปรแกรมค้นหาลูกค้า
วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคน 2560
  เพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้า และ คน ทำการค้าขายออนไลน์ หาลูกค้าให้ตรงเป้าหมาย แบบไม่ต้องเสียเวลา มีแนะนำเทคนิคการค้นหาสินค้า เทคนิคการทำ SEO
   

เรียนเทรด Forex ฟรี! กับ ACS เพื่อทำกำไรอย่างยั่งยืน
26-28 พฤศจิกายน 2560
  เรียนเทรด Forex ฟรี เน้นเทรดสั้น ไม่ใช่ EA และไม่ใช่ MLM พิเศษ!!! แจกฟรีระบบเทรดลิขสิทธิ์ ACS ให้ใช้ตลอดช่วงสัมมนา !!!
   

หลักสูตร Getting and Transforming Data with Power Query
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
  Power Query เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับดึง รวมรวมและดัดแปลงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบ Database ที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ
   

YOU REVOLUTION พลิกฝันปั้นอนาคต ยุค Digital Economy 4.0
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
  คัมภีร์การทำธุรกิจออนไลน์ บนระบบอัจฉริยะที่เราพัฒนาขึ้นเอง พร้อมช่องทางการสื่อสารยุคใหม่ และ ทีมงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณตลอดไป
   

ผู้นำยุคใหม่กับการวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 2
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560
  องค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้าง และสนับสนุนให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของนักบริหารงานในองค์กรมืออาชีพ
   

ปลุกพลังความคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์ (The Power of Lateral & Creative Thinking) รุ่นที่ 2
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560
  การคิดนอกกรอบและการคิดสร้างสรรค์นั้นเป็น การคิดประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก หากเราสามารถฝึกฝนทักษะการคิดและพัฒนาตัวเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา,การทำงาน
   

การจัดทำระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
  สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การสร้างระบบการพัฒนาตามสมรรถนะ(Competency)นอกเหนือจะเป็นการพัฒนาบุคลากร
   

Poka Yoke เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560
  เข้าใจถึงสาเหตุของงานที่บกพร่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ของการปฏิบัติงาน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิถีการนำกลยุทธ์ดิจิตอลเข้าสู่ธุรกิจคุณ
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560
  การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันนั้นรวดเร็วและคาดไม่ถึง จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของข้อมูลข่าวสารกับชีวิตจริง และอุปกรณ์
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560
  เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560
  เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค ขั้นตอนการวางแผนและข้อคำนึงในการวางแผน
   

เจาะประเด็น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ปี 60 เพื่อความพร้อมขององค์กร
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
  ผู้เข้าอบรมเข้าใจเจตนารมณ์ และการปฏิบัติตาม กฎหมายแรงงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
   

สื่อสารดี มีชัย ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
  หลักสูตร “สื่อสารดี มีชัย ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน” นี้ได้บรรจุกระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝนที่จะทำให้ท่านได้คำตอบเพื่อการสื่อสารที่ดีนำกลับไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์มุ่งสร้าง CSR สู่ความยั่งยืน
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560
  หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แต่ละองค์กร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เสริมภาพลักษณ์ เสริมธุรกิจให้แก่องค์กร
   

ติวสอบใบเซอร์ OCA (Oracle Certified Associate)
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
  โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate รหัสวิชา 1ZO - 042 รหัสวิชา 1ZO - 047 รหัสวิชา 1ZO - 052 และจะมีการทดลองสอบจากร
   

Training Oracle Database ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
  สามารถใช้ได้กับทุกเวอร์ชัน
   

Customer Analytics Workshop (26-Oct-17)
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
  KMS จัดฟรีสัมนา Customer Analytics Workshop ด้วย Tableau + Alteryx Self-Service Data Analytics, Thursday 26 Oct 2017, 13:30 - 16:30
   

Predictive Analytics Workshop (19-Oct-17)
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
  KMS จัดฟรีสัมนา Predictive Analytics Workshop ด้วย Qlik Sense + Alteryx Self-Service Data Analytics วันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 2560
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys