Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1951 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 24 | 25 | 26 | [27] | 28 | 29 | 30 | Next> | Last>>

SME Revolution : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0
วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560
  แสดงศักยภาพและร่วมพัฒนาเอสเอ็มอีไทยทุกระดับให้ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0
   

การเตรียมความพร้อมสู่การสอบ IC License และ Derivatives License
21-24 มีนาคม 2560
  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับท่านที่จะสอบ IC License และ Derivatives License
   

IndTech Forum : ปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่ยุค Industry 4.0
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
  งานสัมมนาและจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ฟรี ! สำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Industry 4.0
   

เทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
  เป็นคําตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทํางานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน
   

Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
  หัวหน้างานมีหน้าที่ สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้อง มีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
   

การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
  ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เข้าใจถึงการขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งวิธีมัดใจลูกค้าให้อยู่กับเราต่อไป
   

การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
  ทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็น เทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน
   

เทคนิคการบริหารงานเป็นทีมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
  เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างบรรยากาศตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ในการทำงานเป็นหมู่คณะ
   

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior Based Safety)
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
  เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
   

ต้นทุน : หนึ่งในกลยุทธ์ที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Cost Leadership)
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
  หนึ่งในปัจจัยที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ การเป็นผู้นำด้านต้นทุนการผลิต หรือต้นทุนการปฏิบัติงาน (Cost Leadership)
   

JAPAN PACKAGING TRENDS AND DESIGN FOR CREATIVE VALUE
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
  ขอเชิญผู้ประกอบการทั่วไป/บุคลากร/หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา "JAPAN PACKAGING TRENDS AND DESIGN FOR CREATIVE VALUE"
   

"JAPAN PACKAGING TRENDS AND DESIGN FOR CREATIVE VALUE"
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
  หลักสูตรอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบญี่ปุ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
   

Quality 4.0 Integrated Management System
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
  หลักสูตรนี้ได้มีการออกแบบขึ้นเพื่อทำให้นักจัดการและผู้บริหารในธุรกิจ ได้การสร้างคุณภาพในธุรกิจผ่านการพัฒนาคุณภาพของระบบการบริหารธุรกิจ
   

Quality 4.0 Integrated Management System
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
  หลักสูตรนี้ได้มีการออกแบบขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพในธุรกิจผ่านการพัฒนาคุณภาพของระบบการบริหารธุรกิจ "ลดต้นทุน และเพิ่มโอกาส"
   

Quality 4.0 Integrated Management System
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
  หลักสูตรนี้ได้มีการออกแบบขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพในธุรกิจผ่านการพัฒนาคุณภาพของระบบการบริหารธุรกิจ "ลดต้นทุน และเพิ่มโอกาส"
   

Quality 4.0 Integrated Management System
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
  หลักสูตรนี้ได้มีการออกแบบขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพในธุรกิจผ่านการพัฒนาคุณภาพของระบบการบริหารธุรกิจ "ลดต้นทุน และเพิ่มโอกาส"
   

Quality 4.0 Integrated Management System
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
  หลักสูตรนี้ได้มีการออกแบบขึ้นเพื่อทำให้นักจัดการและผู้บริหารในธุรกิจ ได้สร้างคุณภาพในธุรกิจผ่านการพัฒนาคุณภาพของระบบการบริหารธุรกิจ "เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มโอกาส"
   

Keyman Protection คุ้มครอง ผู้บริหาร บุคคลสำคัญ ขององค์กร
21 มีนาคม 2560 สำรองที่นั่งฟรี .... ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560
  การบริหารภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยใช้ช่องทางของกฎหมายภาษีอากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางภาษีของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลโดยผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต
   

คนและหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคต
วันพฤหัสสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RAE)
   

คนและหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคต
วันพฤหัสสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
  คนจะรับมืออย่างไรกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์...หุ่นยนต์จะมาทำงานแทนคนจริงหรือไม่ ?
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys