Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2066 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 22 | 23 | 24 | [25] | 26 | 27 | 28 | Next> | Last>>

หลักสูตร เคล็ดลับการขายตลาดราชการให้ประสบผลสำเร็จ
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท
  ตลาดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการทุกประเภท ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคเล็ก ๆ กระทั่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น COMPUTER จักรกล รถยนต
   

หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท
  การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างมาก เพราะคนที่รับหน้าที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นพนักงานและเป็น
   

หลักสูตร การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา
  การออกหนังสือเตือนปัญหาฝ่ายบุคคลต้องรู้และห้ามมองข้าม กรณีที่มีพนักงานขาดงานโยไม่ได้บอกกล่าวท่านจะมีวิธีการทำอย่างไร การตักเตือนลงโทษหรือออกหนังสือเตือนก่อนจะเลิกจ้างนั้น
   

หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบ “งานธุรการ” ยุคใหม่
วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560
  หลายคนไม่ให้ความสำคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ซ้ำซาก จำเจ งานธุรการจะทำให้งานของตนเกิดความล่าช้า และมีระเบียบ ขั้นตอนมาก อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เก
   

หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามหนี้และการเจรจาต่อรอง
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท
  การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกหนี้ยาก (ชอบหลบหน้า) ในบางกรณีเพนักง
   

หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิดส์ ถนนวิภาวดี- สุทธิสาร
  หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญห
   

หลักสูตรวุฒิบัตร การจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี รุ่นที่48(Financial Management & Tax Planning)
17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560, อบรมวันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
  "หลักการจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี รุ่นที่ 48" เพื่อตอบสนองความต้องการแก่นักการเงินและผู้บริหารขององค์กรที่จะได้เรียนรู้ด้านการบริหารการเงิน
   

หลักสูตร Service Mind for Business Excellence
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา
  จิตสำนึกเทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้าและบุคลิกภาพที่ดีสำหรับบริการเพื่อความสำเร็จในธุรกิจใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการพ
   

หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 11 (Risk Management)
7 - 24 มิถุนายน 2560, อบรมวันพุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
  กำหนดกลยุทธ์องค์กรหรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
   

หลักสูตร กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ฝ่ายบริหารควรรู้
วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิดส์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดี - สุทธิสาร
  ในยุคปัจจุบันนี้ เจ้าของกิจการ หรือองค์ธุรกิจได้นำระบบการจัดการแบบใหม่ๆ เข้ามาบริหารงานในองค์กรอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบ บริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 หรือระบบการจัด
   

หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 28 (Marketting Strategy)
1 - 17 มิถุนายน 2560, อบรมวันพุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
  เรียนรู้ถึงยุทธศาสตร์การตลาดสมัยใหม่และวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล
   

หลักสูตร การบริหารงานขนส่งเพื่อรองรับ AEC
วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิดส์ ถนนวิภาวดี- สุทธิสาร
  ยุทธวิธีในการบริหารต้นทุนให้ลดต่ำลง เพื่อตอบรับนโยบายขององค์กร ที่เร่งปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทยนั้น เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นและมีแนวโน
   

หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560
  “ถ้าจบไม่ได้ ก็ปิดการขายไม่ได้”การปิดการขายเป็นศิลปะและเทคนิค ที่สำคัญที่สุดในกระบวนการขาย เพราะหมายถึงผลสำเร็จของการขายทั้งปวง พนักงานขายถึงแม้จะมีความรู้ในสินค้า
   

หลักสูตร เคล็ดลับ... สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการยุคใหม่”
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560
  เลขานุการเป็นงานที่จะต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนอยู่เสมอทั้งภายในและภายนอกองค์กร การติดต่อประสานงานก็อาจจะติดต่อกันด้วยหลายๆ วิธี แต่บางคราวก็จำเป็นต้องพบปะเจอหน้ากัน
   

สัมมนาฟรี สุดยอดผู้นำสร้าง Winning Team
  ร่วมจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้วยการสอนงานให้ก้าวข้ามจากภาวะ Winning Leader เป็น Winning Team
   

การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
  ด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค จนก้าวไปถึงจุดที่เกิดการพลิกผันในช่องทางการจัดจำหน่ายและสื่อในหลายๆ ด้าน การใช้สื่อยุคใหม่ และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน
   

การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
  องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน
   

WRITING FOR PR
วันเสาร์​ที่ 20 พฤษภาคม 2560
  คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่ ? ที่ไม่สามารถเขียนงานประชาสัมพันธ์ให้ตรงประเด็น สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
   

ภาษาอังกฤษในงานด้านงานบริหารงานบุคคลและการสัมภาษณ์งาน
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
  หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ พนักงานบริหารงานบุคคล พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป
   

กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
  กิจกรรม QCC จึงเข้ามามีบทบาทเพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys