Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2064 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 21 | 22 | 23 | [24] | 25 | 26 | 27 | Next> | Last>>

เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
  เหมาะสมและจำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรอีกหนึ่งหลักสูตร ที่สามารถตอบโจทย์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทุกระดับชั้น ทำให้พนักงานมีความเข้าใจ และใส่ใจในการทำงาน
   

การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่น16
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
  หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ได้เรียนรู้ เทคนิค แนวคิด วิธีการ บริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย
   

จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
  เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งต่อองค์กร ประเทศชาติและต่อสภาวะแวดล้อมของโลกเราได้อีกด้วย
   

ภาษาอังกฤษในงานบริการ (English for Business Services)
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
  เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปที่ ทำงานด้านงานบริการ และต้องการออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้อง ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษติดต่อในการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบมืออาชีพ
   

จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับวิธีคิด วิธีทำ และจิตวิทยาในการสร้างความสุข การบริหารงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของงาน
   

การเสริมสร้างศักยภาพ HR สู่อนาคต
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการทำงาน ตลอดจนศักยภาพของตนเองก่อนเป็นลำดับแรก โดยจุดเริ่มต้นจากการเข้าใจและเข้าถึง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
  เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ 360 องศา ศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมโปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 - วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560
  2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 12 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
  นักการตลาด มืออาชีพนั้นต้องเล็งเห็นถึงทิศทาง แนวโน้มทางการตลาดสมัยใหม่ รวมถึงเข้าใจบทบาท และสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าต้องทำอะไรบ้าง ในส่วนงานการตลาดได้อย่างครบถ้วน
   

หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปาและน้ำหอม)
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
  ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร หลายท่านเริ่มติดปัญหาหลายๆด้าน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไม่มีการวางแผนในการทำธุรกิจตั้งแต่ต้นจึงทำให้เกิดปัญหาหลายๆด้านตามมาไม่รู้จบและยังมีผ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
  เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตลาด 4.0
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
  Marketing 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะมาเสิร์ฟ เทรนด์การตลาดแห่งอนาคตพร้อมการสร้างแผนการตลาดด้วยนวัตกรรม
   

หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
  จุดสำคัญของการทำร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จมีเคล็ดลับง่าย อาหารอร่อย ราคาไม่แพงและบรรยากาศการจัดร้านดี สะอาด ซึ่งรสชาติอาหารที่อร่อย เราไม่ควรที่จะตัดสินด้วยตัวเอง
   

ทุกที่นั่ง 2,900 บาท หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
  เพราะการบริการทางโทรศัพท์ คือ ประตูด่านแรกแห่งความประทับใจ บรรยายโดยวิทยากรชั้นนำ อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
   

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR วันที่ 24 พฤษภาคม นี้
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
  พบกันในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้ กับหลักสูตร First Aid & CPR การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง !!!
   

Presentation Like Steve Jobs
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
  ถอดรหัสวิธีพรีเซนต์แบบสตีฟ จ๊อบส์ นักพรีเซนต์ไอเดียผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ไอเดียดีๆไม่มีความหมาย...ถ้าถ่ายทอดให้คนคล้อยตามไม่ได้
   

หลักสูตร Coaching Technique
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท
  การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือการไม่ได้รับการสอนงานและการแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างาน
   

หลักสูตร Marketing for Non - Marketer
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท
  หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาเพื่อต้องการให้ผู้ที่ทำงานทางด้านการตลาด (แต่ไม่ได้ศึกษามาทางด้านการตลาดโดยตรง) ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ ทางการตลาดและเครื่องมือทางด้านการตลาดที่จำเป็น
   

หลักสูตร เสริมบุคลิกสร้างภาพลักษณ์นักบริหารยุคใหม่ “Top of Thailand 4.0”
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท
  ชื่อสินค้า โฆษณา โลโก้ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ การแต่งกาย ภาพลักษณ์ และแม้แต่บุคลิกภาพ ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ในการโปรโมท ส่งเสริมการตลาด เสริมภาพจำ สำหรับสินค้านั้นๆ แต่หลายคนกล
   

หลักสูตร เคล็ดลับการขายตลาดราชการให้ประสบผลสำเร็จ
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท
  ตลาดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการทุกประเภท ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคเล็ก ๆ กระทั่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น COMPUTER จักรกล รถยนต
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys