Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1951 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 18 | 19 | 20 | [21] | 22 | 23 | 24 | Next> | Last>>

การออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560
  หลักสูตรเร่งรัด 1 วัน สำหรับเจ้าของโครงการ วิศวกรและช่างเทคนิค เรียนรู้การออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง Solar Rooftop และ On Ground (Farm)
   

สัมมนา เปิดประตูสู่โลกการลงทุนในหุ้น (เปลี่ยนคุณเป็นเศรษฐีหุ้น)
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560
  จุดเด่น/ความแตกต่างของหลักสูตรนี้คือ - เน้นเทรดยังไงให้ได้คำใหญ่ที่สุดและ รวยเปลี่ยนหลัก - เน้นการเทรดแบบไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ - เทคนิคที่สอนเอาไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ
   

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ Thailand Industry Expo 2017
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
  ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ Thailand Industry Expo 2017 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
   

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ Thailand Industry Expo 2017
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
  ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ Thailand Industry Expo 2017 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
   

"แนวทางจัดการ 6 ปัญหายักษ์ของ HRD”
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
  - Listen & Share - ประสบการณ์การแก้ปัญหา HRD - Build - แนวทางที่ใช้แก้ปัญหาสำหรับองค์กรของท่าน
   

สัมมนา "เจาะตลาดจีน (สินค้าอาหาร) ออนไลน์" (Trading Food Through Online)
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
  สัมมนา "เจาะตลาดจีน (สินค้าอาหาร) ออนไลน์" (Trading Food Through Online)
   

Success Delegation เทคนิดการมอบหมายงานเพื่อความสำเร็จ
เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2561
  ต่อยอดความสำเร็จขององค์กรด้วยแนวคิดการประสานงานด้วยหลักการมอบหมายงาน ที่ทำให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษญืได้อย่างเต็มที่ ด้วยภาวะผู้นำของหัวหน้างานและการทุ่มเทจากทีมงาน
   

หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 33
วันที่ 19 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560
  ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ
   

หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 65 (Business Analysis)
วันที่ 18 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2560
  มุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรของตน ให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต้องวางกลยุทธ์และแผนให้แก่องค์กรองค์กรเท่านั้น แต่ทักษะนี้ต้องมีให้ครบในทุกคนทุกส่วนงาน
   

หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”(Project Investment:Analysis and Management) รุ่นที่2
วันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2560
  การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้รับผิดชอบโครงการลงทุนจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
   

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Intensive)
5 - 22 กรกฎาคม 2560
  ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
   

สัมมนา: เตือนภัยอสังหาริมทรัพย์ 60
เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
  อัพเดทข่าวสารอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด โครการแถวไหนไม่ควรทำ ประเภทไหนขายดี สำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
   

การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & 5Why
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
  หลักการ 5Why Analysis จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญและถูกนำมาใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหา และที่ขาดไม่ได้เลยคือหลัก 5G เป็นพื้นฐานที่ต้องมี
   

สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
  การอบรมในครั้งนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อนักบริการที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และดูมีเสน่ห์ เพื่อเป็น นักบริการที่ดีในสายตาผู้ใช้บริการ
   

เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
  เหมาะสมและจำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรอีกหนึ่งหลักสูตร ที่สามารถตอบโจทย์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทุกระดับชั้น ทำให้พนักงานมีความเข้าใจ และใส่ใจในการทำงาน
   

การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่น16
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
  หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ได้เรียนรู้ เทคนิค แนวคิด วิธีการ บริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย
   

จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
  เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งต่อองค์กร ประเทศชาติและต่อสภาวะแวดล้อมของโลกเราได้อีกด้วย
   

ภาษาอังกฤษในงานบริการ (English for Business Services)
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
  เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปที่ ทำงานด้านงานบริการ และต้องการออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้อง ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษติดต่อในการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบมืออาชีพ
   

จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับวิธีคิด วิธีทำ และจิตวิทยาในการสร้างความสุข การบริหารงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของงาน
   

การเสริมสร้างศักยภาพ HR สู่อนาคต
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการทำงาน ตลอดจนศักยภาพของตนเองก่อนเป็นลำดับแรก โดยจุดเริ่มต้นจากการเข้าใจและเข้าถึง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys