Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2065 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 16 | 17 | 18 | [19] | 20 | 21 | 22 | Next> | Last>>

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
  เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ การวิเคราะห์อินไซท์เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า รวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่เกิดจากแรงจูงใจของลูกค้า
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
  เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน 2.ทักษะในการสื่อสาร
   

ฟรี.. เรียนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
วันที่ 23-24มิ.ย.60
  ฟรี.. เรียนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management
วันพฤหัสบดี ที่ 9 - วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
  เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนจบโครงการ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
  เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาด
   

Presentation Mastery
22 - 23 กรกฎาคม 2560
  Course 2 วันที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นมืออาชีพอย่างชัดเจน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560
  เข้าใจความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ทางการตลาด
วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560
  หลักสูตรนี้ท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560
  เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน
   

เทคนิคการจัดทำแบบประเมินผลงานที่เป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
  หลายองค์กรมักต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เนื่องจากพนักงานไม่ยอมรับผลการประเมิน เพราะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ไม่มีความชัดเจน
   

เปิดโอกาสสร้างตัว เปิด Digital marketing ทำกำไร
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
  ตอน Life Transformation "เปิดโอกาส...เปลี่ยนชีวิต" จัดคอร์สอบรมนี้จะทำให้ท่านรู้ถึง Key Success "กฏเหล็กในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล" ให้ประสบความสำเร็จแบบมั่นคงและถาวร
   

การสตาร์ทมอเตอร์อย่างปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด !
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
  ท่านจะได้รับความรู้มากมาย และทราบถึงข้อแตกต่างของการสตาร์ทมอเตอร์แบบต่างๆ  ประเภทและระดับขั้นของสตาร์ทเตอร์ตามมาตรฐาน IEC60947 การเลือกชุดสตาร์ทมอเตอร์หลากหลายแบบ ให้เหมา
   

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
  เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เทคนิคการนำเสนอต่างๆ แบบมืออาชีพเพื่อนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน
   

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
  จะสามารถช่วยในการเป็น ”หัวหน้างานที่ดี” ได้ และจะทำให้องค์กรนั้นมีความเจริญก้าวไกลและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนตลอดไป
   

การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
  การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน
   

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA 4th Edition)
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
  ช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการ
   

นักขายโดนใจลูกค้า
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
  ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา สามารถดึงศักยภาพในการเป็นนักขายออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และรู้วิธีการเอาชนะใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี
   

MINDSET แห่งการบริหารคน...ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
  หลักสูตร MINDSET แห่งการบริหารคน จะทำให้คุณได้เข้าใจและเข้าถึงศาสตร์แห่งการอ่านคนให้ออกก่อนจะบริหารคนอย่างมีทิศทาง
   

กลยุทธ์การฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานในทุกกระบวนการของการการฝึกอบรมและการสอนงานรวมถึงให้โอกาสผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะในการสอนงานและแลกเปลี่ยนมุมมอง
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
  เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys