Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2066 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 11 | 12 | 13 | [14] | 15 | 16 | 17 | Next> | Last>>

** เทคนิคการตรวจนับสต๊อคสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ **
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
  เข้าใจถึงหลักการและขั้นตอนการตรวจนับสินค้าที่มีความเป็นสากล รวมทั้ง ค้นพบถึงสาเหตุของความผิดพลาดในการตรวจนับสต๊อคและแนวทางการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
   

** ปลุกพลังคนทำงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร **
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
  การทำงานที่อยู่ตรงหน้า งานที่เราไม่ได้รัก ไม่ได้ชอบ อย่างมีความสุข เทคนิคการคิดเชิงบวก จะช่วยปลุกพลังคนทำงานได้มากน้อยเพียงใด
   

เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจเพื่อการขายขั้นสูง
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
  1 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเจรจาต่อรองให้กับผู้อบรมนำไปประยุกต์ใช้กับงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อพัฒนาเทคนิคในการโน้มน้าวใจ 3 เพื่อพัฒนาเทคนิคด้านการสื่อสารในสถานก
   

เคล็ดลับ...บริหารการขายในชีวิตประจำวัน
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
  หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงแง่คิดของบุคคลที่นำเสนอขายรูปแบบเดิมๆ และการขายแบบใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์นำเสนอขายจริง
   

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
  รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน สามารถสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ
   

เตรียมติดปีกบินตามฝัน
วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560
  ผู้ที่สนใจสมัครงานในด้านสายการบิน และผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อไปสมัครงานในองค์กรทั่วไป
   

Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
  Start อย่างไร ให้ Smart 1. ภาครัฐส่งเสริมธุรกิจใหม่อย่างไร ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรดี 2. หาผู้ช่วย/พี่เลี้ยง ที่สนับสนุนธุรกิจใหม่ ให้ Smart
   

เริ่มต้นอย่างไรกับอาชีพนายหน้าขายบ้านยุค 4.0
  อาชีพเสริมยุคใหม่กับอาชีพนักขายอสังหาฯที่สามารถเรียนรู้เเละประสบความสำเร็จได้เเม้จะไม่มีประสบการณ์มาก่อน เริ่มต้นกับทีมที่มีประสบการณ์เพื่อเห็นความสำเร็จเร็วขึ้น
   

Life Transformation
  วิธีเจาะตลาดโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง เคล็ดลับจากเหล่าผู้ประสบความสำเร็จ
   

หลักสูตร เทคนิคสร้างแรงจูงใจโค้ชคนให้ได้ผลงาน สำหรับผู้นำ ( Coaching and Motivation Technique For Le
วันพฤหัสบดี - ศุกร์ ที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560
  "บริหารทีม โค้ชทีม มีระบบ รวดเร็ว เกิดความสามัคคี บรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายดาย"
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560
  เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก รวมถึง กลยุทธ์การบริหาร
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมโปรแกรมหลักสูตร โมเดลด้านการจัดการ สำหรับนักบริหาร
วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560
  โมเดลด้านการจัดการสำหรับผู้บริหารที่ควรรู้ในการวิเคราะห์และหาแนวทางการในการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวคิดหลักที่สำคัญที่จะช่วยสร้างคุณภาพ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560
  เมื่อโลกเปลี่ยน นักการตลาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทัน Update เครื่องมือใหม่ๆ ในการสื่อสารทางการตลาดในยุคปัจจุบันให้เท่าทันการแข่งขันและเข้าถึงลูกค้าด้วยวิถีการสื่อสารสมัยใหม่
   

“ทิศทางค้าปลีกสมัยใหม่ 2561 บนเส้นทาง Digital Transformation”
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
  ห้ามพลาด!!! กับงานทิศทางค้าปลีกประจำปี 2561 ในงานสัมมนาเชิงธุรกิจ “ทิศทางค้าปลีกสมัยใหม่ 2561 บนเส้นทาง Digital Transformation” พร้อมหรือยัง???? กับ การเปลี่ยนโฉมการทำธุร
   

ขอเชิญวิศวกรเข้าร่วมสัมมนาฟรีในหัวข้อ Manufacturing Process Simulation for Metalworking Industry
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
  การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการจำลองการขึ้นรูปและการเชื่อมโลหะ รวมถึงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ในคอมพิวเตอร์เสมือนหนึ่งกระบวนการผลิตจริงในโรงงาน
   

นักพัฒนาบุคคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer)
30-31 มีนาคม 2561
  หลักสูตรของทุกท่านที่ทำงานด้านการพัฒนาบุคคลากร
   

เรียนรู้จากฎีกาแรงงาน
  ขอเชิญร่วมสัมนา "เรียนรู้จากฎีกาแรงงาน" โดยอาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน Up-Date กฎหมายแรงงาน กรณีศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นจากฎีกาแรงงาน
   

หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง”
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
  การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือ กลไก ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้จูงใจให้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร
   

โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 - วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
  อบรมฟรี ด้านการตลาด E-Commerce และการเขียนแผน Business Model Canvas สำหรับผู้ประกอบการ SMEs Startups และอิสระ ทั่วประเทศ
   

หลักสูตรฝึกอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ CATIA
โปรดดูวันที่อบรมในตารางการอบรม
  เหมาะสำหรับนักศึกษา วิศวกร และผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านการใช้งานซอฟต์แวร์ CATIA เพื่อการออกแบบด้านวิศวกรรม (CAD) ขึ้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys