Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2064 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 8 | 9 | 10 | [11] | 12 | 13 | 14 | Next> | Last>>

“การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” (Individual Development Plan- IDP)
วันที่ 18 -19 ตุลาคม 2560
  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจะทำให้ทราบถึงจุดอ่อน (Weakness) และจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรทำให้ทราบแนวทางการพัฒนาบุคลากรต่อไป
   

“ความก้าวหน้าของการสรรหายุค 4.0: แหล่งและวิธีการคัดเลือก”
วันศุกรที่ 15 กันยายน 2560
  เป็นหลักสูตรที่จะทำให้รู้หลักการการสรรหาและคัดเลือบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในยุค 4.0
   

อบรม การทำพื้นคอนกรีตเคลือบแก้ว นาโน
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
  สัมมนา และ workshop ให้ใช้เวลาสั้นและกระชับที่สุด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็น เข้าใจ และได้สอบถามข้อสงสัยได้ง่ายสุด
   

Qlik + Alteryx Data Analytics Workshop (13 ก.ย. 2560)
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
  KMS จัดฟรีสัมนา Qlik + Alteryx Data Analytics Workshop วันพุธที่ 13 ก.ย. 2560, 13:30 - 16:30 ที่ U-691 Private Office, W District, BTS Phrakanong
   

อบรม การทำพื้นคอนกรีตเคลือบแก้ว นาโน
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
  สัมมนา และ workshop ให้ใช้เวลาสั้นและกระชับที่สุด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็น เข้าใจ และได้สอบถามข้อสงสัยได้ง่ายสุด
   

อบรมเชิงปฎิบัติการ การทำพื้นคอนกรีต Epoxy Terrazo
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
  อธิบายหลักการการทำงาน การใช้เครื่องมือ การดูแลเครื่องมือ การผสมเรซิน การใช้น้ำยาแบบต่างๆ การคิดคำนวณต้นทุน และ สาธิตการทำพื้น
   

สัมมนา Life Transformation : เทคนิคการสร้าง Content ระเบิดยอดขายบน Facebook
วันพุธที่ 06 กันยายน 2560
  จะดีแค่ไหนถ้าทุกๆคนในประเทศไทย ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนั้น สามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นมือถือ SMARTPHONE ที่เราถือกันอยู่ หรือ จะเป็นคอมพิวเตอร์
   

** การจัดทำแผนการส่งเสริมการขายที่ได้ชัยชนะ **
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
  เรียนรู้หลักการการส่งเสริมการขายที่ถูกต้อง ทันสมัย เหมาะกับสินค้า/บริการที่โดนใจลูกค้าเป้าหมายโดยใช้งบประมาณทางการตลาดอย่างได้ผลคุ้มค่า และตอบโจทย์อย่างประสบผลสำเร็จ
   

** กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต **
วันที่ 15 มีนาคม 2561
  การวางแผนและการควบคุมถือเป็น 2 หน้าที่หลักของการบริหารจัดการ องค์กรจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันและทำกำไรได้ไม่ว่าตลาดในหรือต่างประเทศ
   

** แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ **
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
  วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ในการทำการสื่อสาร ทั้ง Content และโฆษณา จากพฤติกรรมบนสื่อออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Facebook และ Line@
   

** การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ **
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
  การวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการ ทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการเป็นอย่างไรบ้าง
   

** การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร **
20 กุมภาพันธ์ 2561
  การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร จะส่งผลให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างประสบผลสำเร็จ
   

เจาะลึกโอกาสสินค้าไทย ในตลาดกัมพูชา (กลุ่ม SME และ OTOP)
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
  ช่วงที่ 1 : ปรับมุมมอง รู้จักพื้นบ้านอย่างกัมพูชา (มุมมองคนพื้นที่) ช่วงที่ 2 : สินค้าเป้าหมายและโอกาสของการส่งออก (มุมมองของการค้า)
   

เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานลอจิสติกส์
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
  กิจกรรมที่สูญเปล่าก่อให้เกิดต้นทุนแฝงหรือไม่จำเป็นสูง ผลผลิต และกำไรต่อหน่วยต่ำ ซึ่งนับว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และความอยู่รอดขององค์กร
   

หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”(Project Investment:Analysis and Management) รุ่นที่3
15 - 30 พฤศจิกายน 2560
  ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงและรุนแรง การตัดสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตาม จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน การวิเคราะห์
   

การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด
วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560
  เสริมสร้างแนวคิดเพื่อให้รู้และเข้าใจแผนการขายและกิจกรรมการตลาด และพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติในการวิเคราะห์ตัดสินใจจัดทำแผนและกิจกรรม
   

สัมมนารวมเทคนิคการคิดเป็นภาษาอังกฤษ –เทคนิคการเขียนอีเมลล์ธุรกิจ-เทคนิคการตอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
  “ด้วยเนื้อหาที่กระชับแต่คงไว้ซึ่งใจความสำคัญถ่ายทอดในภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ในคลาสไปปรับใช้ในการทำงานได้ทันที"
   

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning:APQP)
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
  1. เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
   

Plant Director รุ่น 3
ัวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
  ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ สามารถนำองค์กรสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการออกแบบธุรกิจ
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
  แนวคิดการบริหารยุคใหม่ด้วยการจัดการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและองค์กร เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรม
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys