Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2066 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 100 | 101 | 102 | [103] | 104 | Next> | Last>>

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
  กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละบริษัทนั้นเป็นต้นน้ำของกิจการ หากเกิดการสะดุดขลุกขลักก็ย่อมสร้างความปั่นป่วนให้ปฏิบัติการต่างๆ ดังนั้นผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อจึงควรมีค
   

หลักสูตร ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร้จในยุคการแข่งขันสูง
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
    เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up) เพื่อเพิ่มทักษะ มุมมอง และแผนการขายใหม่ๆ ให้กับนักขายทั้งเก่าและใหม่
   

การบริหารการจัดส่งและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
  ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้
   

หลักสูตร Creating Dynamic Chart in Excel
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
  หากคุณต้องการนำเสนอ Chart ใน Excel ในแบบมืออาชีพ คุณไม่ควรที่จะพลาดเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ เพราะในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคขั้นสุดยอดของการสร้าง Chart
   

เปิดการขายและปิดการขายแบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
   รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขายนับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง จิตวิทยาการขาย  ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกั
   

ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
   เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหา
   

หลักสูตร Using Advanced Function in Excel
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
  โปรแกรม Excel มีฟังก์ชั่นมากมายเป็นร้อยฟังก์ชั่น แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นไม่ถึง 10 ฟังก์ชั่นดังนั้นหลักสูตรนี้จะสอนให้คุณได้เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Excel
   

การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้อย่างได้ผล
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
   

เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course )
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
  เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
   

หลักสูตร Creating Advanced Formulas in Excel
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
  หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างสูตรในขั้นสูงในเรื่องต่างๆ
   

หลักสูตร Social Media Marketing ทำการตลาดให้สำเร็จในยุคสื่อโซเชียล
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
  ในยุคที่สื่อยุคใหม่และสื่อโซเชียลกลายเป็นสื่อกระแสหลักที่ผู้คนหันมาใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารและติดต่อสัมพันธ์กับสังคมของตนเองทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว พฤติกรรมการรับสื
   

หลักสูตร เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วย การขายเชิงวิเคราะห์
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
  ถ้าคุณเป็นนักขายที่เคยทำงานหนัก แต่เจอรูรั่วในระบบการขาย  ถ้าคุณเป็นนักขายที่อยากก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพในอีกระดับหนึ่ง  ถ้าคุณอยากจัดระบบระเบียบ อยากบริหาร “การ
   

หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
  ….. เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาของบุคคลในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการนำ และจูงใจตามสถานการณ์ให้ผู้ตามสามารถผลิตผลงานได้เต็มศักยภาพด้วยความยินดี และได้ผล
   

หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
  การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใ
   

หลักสูตร การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
  เป็นการสัมมนาที่จะช่วยให้ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการและนักการตลาดหลายคนได้ตระหนักถึง “กับดัก” ในวิธีคิดเชิงการตลาดที่ทำให้การตลาดขององค์กรตนเองเป็น “การตลาดสิ้นคิด” ที่ได้ไม่
   

หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียน - ต่อว่า ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
  หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพการบริการ Service Quality Improvement ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อชนะใจลูกค้า สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้าไว้ได้ตลอดไป
   

หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำ
   

หลักสูตร การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559
  ในปัจจุบัน ภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจมีค่อนข้างสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาการบริการ รวมถึงการปรับระบบงานต่างๆ จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ สร้างค
   

หลักสูตร กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
  เมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการขายแล้ว ขั้นปิดการขายเป็นขั้นที่มีการเข้าใจผิด และกลัวมากที่สุด ซึ่งที่จริงแล้วควรจะเป็นขั้นที่ง่ายที่สุด น่าสนุกที่สุด
   

EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
  เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys