Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
3 กลวิธี บุกแอฟริกาสไตล์ "เอสเอ็มอี"
ตลาดแอฟริกาเป็นตลาดใหม่ที่มีนักธุรกิจไทยหลายรายให้ความสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มเสื้อผ้าของใช้ที่มีพ่อค้ารายย่อยชาวแอฟริกันหิ้วสินค้าจากประตูน้ำขนกลับไปเป็นจำนวนมาก และสินค้าไทยเองก็ไม่ได้มีคุณภาพด้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะจีน แต่เมื่อสินค้าเหล่านั้นถูกนำมาวางขายในท้องตลาด กลับพบว่าสินค้าจากไทยมีราคาแพงกว่าของจีนจากต้นทุนในการขนส่งที่สูงกว่า

นอกจากนี้ ในระยะหลังๆ การเข้ามาของพ่อค้าชาวแอฟริกาที่จะเดินทางเข้ามาในไทยนั้นค่อนข้างจะถูกตรวจสอบอย่างมาก ทั้งเรื่องการเงินและประวัติด้านยาเสพย์ติด ทำให้พ่อค้าส่วนใหญ่ที่เป็นพ่อค้ารายย่อยไม่มีเงินสำรองจำนวนมากไม่สามารถเข้ามาทำการค้าในไทยได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อน

รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าของเอสเอ็มอีไทยในแอฟริกาก็ไม่ได้ผลมากนัก เพราะมีระยะเวลาในการจัดแสดงสินค้าเพียง 2-3 วันเท่านั้น

ส่วนการจัดตั้งไทยคอมมิวนิตี้ ซึ่งมีคอนเซ็ปต์คล้ายๆ กับการตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมในแอฟริกานั้นเป็นแนวคิดหนึ่งที่เกิดจาก สภาหอการค้าฯเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ดูเหมือนว่าโครงการดังกล่าวจะยังอีกยาวไกลกว่าจะสำเร็จ

แต่เมื่อถามถึงแนวทางในการบุกตลาดแอฟริกาในสไตล์ของเอสเอ็มอีแล้ว ก็ยังมีอีก 3 แนวทางที่น่านำไป

ปรับใช้ได้ ซึ่งได้รวบรวมจากเวทีการประชุมเรื่องไทย คอมมิวนิตี้ ที่จัดโดยสภาหอการค้าไทย เมื่อต้นเดือนมกราคม 2552 มานำเสนอ

ตลาดซับซ้อนช่วยได้

นางสาวองค์อร ทันไทย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ธนาเนตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตมุ้งกันมาลาเรีย กล่าวว่า บริษัทเริ่มหันมาทำตลาดแอฟริกาอย่างจริงจังเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเจาะแหล่งเงินทุนตามองค์กรต่างๆ เช่น ยูนิเซฟ ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ในแอฟริกา ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีความต้องการสินค้าที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะมุ้งป้องกันไข้มาลาเรียก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งในการช่วยเหลือ ซึ่งทางบริษัทมีโอกาสนำเสนอสินค้าผ่านทางการประมูล และใช้ช่องทางนี้ศึกษาการทำตลาดในแอฟริกาในเวลาต่อมา

เธอว่า การทำตลาดในแอฟริกาค่อนข้างยาก จะเข้าไปอย่างไรและขายให้กับใคร และใครจะเป็นผู้รับประกันในเรื่องการเงิน เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่การจำหน่ายสินค้าผ่านทางองค์กรเหล่านี้ ทำให้ตนได้ศึกษาตลาดและพบช่องทางที่ชัดเจน

ในส่วนของโรงงานผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทและองค์กร USAID (United States Agency for International Development) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เข้ามาสนับสนุนในเรื่องการผลิตและจัดหาเงินทุนรวมทั้งเทคนิคในการผลิตอีกด้วย

ล่าสุด บริษัทกำลังมองตลาดค้าปลีกในแต่ละประเทศ เพื่อที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะขยายในเร็วนี้ องค์อรประมาณการขายในปีนี้ว่า น่าจะมีรายได้จากการจำหน่าย มุ้งในทวีปแอฟริกา ไม่ต่ำกว่า 80% หรือ 200 ล้านบาท จากรายได้ในการขายทั้งหมด 250 ล้านบาท

แวร์เฮาส์ช่วยประหยัดค่าขนส่ง

นายถาวร ตันติพงศ์อนันต์ กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศมาลี กล่าวว่า สำหรับเอสเอ็มอีควรจะมองแนวการแก้ไขใน 2 สาเหตุหลักๆ ด้วยกัน สาเหตุแรก ก็คือเพื่อการลดต้นทุนในการขนส่ง และสาเหตุที่สอง ก็คือปัญหาเรื่องการจ่ายเงิน

นายถาวรแนะว่า ในการรวมกลุ่มเอกชน ควรจะเริ่มจากการมองหาแวร์เฮาส์ ในจุดที่สะดวกต่อการกระจายสินค้าไปในประเทศใกล้เคียง ส่วนการขนส่ง รายเล็กๆ ควรจะมีการรวมกลุ่มกัน และส่งสินค้าไปในแหล่งเดียวกันด้วยการเช่าเหมาลำจะ ถูกกว่า

"เราต้องมองหาสินค้าหลักที่ส่งไปยังแอฟริกา เช่น อาจจะบรรทุกข้าวไปครึ่งลำ อีกครึ่งลำเป็นสินค้าเอสเอ็มอีที่จะส่งไปขาย หากทำแบบนี้จะช่วยประหยัดค่าขนส่งไปได้มาก เพราะปกติค่าขนส่งไปทีละเจ้า ทีละน้อย ก็เหมือนการขายปลีก ซึ่งจะมีราคาแพงกว่าการเช่าเหมาทั้งลำ"

ในเรื่องการเงินที่มีความเสี่ยง ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องเงินประกันความเสี่ยงให้กับสินค้าเอสเอ็มอีที่จะส่งไปขาย ถ้าทำอย่างนี้ก็จะทำให้มีเอกชนที่เข้ามาร่วมด้วยอีกมาก

สินค้าเกษตร จุดแข็งของ SMEs ไทย

สุดท้าย แนวคิดจากฝั่งนักวิชาการ ดร.รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญ ด้านนโยบายการเมืองการปกครอง และการค้าระหว่างประเทศ เชี่ยวชาญพิเศษด้านประเทศในแถบแอฟริกาฝั่งตะวันออก กล่าวว่า สำหรับแอฟริกาแล้ว ที่ต้องการมากก็คือ สินค้าเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การเป็นที่ปรึกษาและการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการทำการเกษตร ซึ่งจะเป็นการแข่งขันที่สามารถเข้าถึงปัญหาความต้องการของคนในแอฟริกา รวมทั้งยังเป็นจุดแข็งของไทยที่จะใช้ในการแข่งขันอีกด้วย

ไทยอาจจะช้าไปในการเข้าไปจับจองพื้นที่ในแอฟริกา แต่แนวความคิดทั้งหมดนี้มีทั้งจุดอ่อน จุดแข็งที่น่าสนใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้สำหรับเอสเอ็มอีไทยที่เตรียมจะบุกแอฟริกาอีกด้วย


 

 

 


ผู้เข้าชม : 4113 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys