Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
Blue Ocean for internal customer: HR innovation value
ใครว่า Blue Ocean Strategy ใช้ได้กับการตลาดเท่านั้น

หากคิดแบบไร้ขีดจำกัด (Beyond the horizontal) ในช่วงวิกฤติเช่นนี้ เจ้าของกิจการ CEO หรือ ผู้บริหารระดับสูงด้าน HR ควรสงบนิ่งและ สุขุม เพื่อสืบเสาะและสำรวจศักยภาพที่ซ้อนเร้นขององค์การจากทั้งพนักงานและผู้บริหารให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกลุยทธ์ต่างๆในองค์กรทำให้องค์การมั่นคงแข็งแกร่งมากขึ้น และสามารถอยู่รอดอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่หลายคนนึกไม่ถึง หรือรู้แล้วแต่คิดว่าไม่ใช่ หรือคิดว่าใช่แต่ไม่เคยปฏิบัตินั่นคือ Blue Ocean for internal customer: HR innovation value คำถามนี้เกิดจาก การคิดต่อยอด และต่อเติมของนักศึกษาคนหนึ่งที่เรียนในวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
จะขอขอบคุณ คุณ โอ๊ต ไว้ ณ ที่นี้เพราะทำให้ผู้เขียน คิดต่อยอด คิดเพิ่มเติม คิดหาหนทาง คิดหาคำตอบ แล้ววันหนึ่งก็คิดได้ว่า Blue Ocean Strategy สามารถนำมาคิดใช้ในวงการ HR เหมือนกัน เพื่อให้เข้าใจง่าย ใช้หลักการคิดที่หลายคนเรียกแบบไทยๆ ว่า ขจัด ลด ยก สร้าง หรือบางคนเรียกว่า เลิก ลด เพิ่ม เติม เพราะในภาษาอังกฤษที่ต้นตำรับเขียนไว้คือ Eliminate Reduce Raise Create แต่สำหรับผู้เขียนอยากจะเรียกสั้นๆ ง่ายๆว่า ลด Reduce ละEliminate เพิ่ม Create เติม Raise โดยสลับคำนิดหน่อยทำให้เข้าใจง่าย เพราะแนวคิด Blue Ocean นั่นคือ ทำให้ value เพิ่มขึ้นอย่างมีนวตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ หรือที่เรียกว่า Innovation Value การที่จะเพิ่มคุณค่า อย่างสร้างสรรค์ คงต้องเพิ่มคุณค่าอย่างที่มีประสิทธิภาพด้วย เรียกง่ายๆว่า ประหยัดกว่าแต่มีค่าเพิ่มขึ้น


ลด : Reduce คือในเรื่องที่คนอื่นทำหรือ บริษัทอื่นทำแต่เรามองว่าทำมากเกินความจำป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มาก และหากลดแล้วไม่เกิดผลเสียเช่น ลดเรื่องการใช้รถประจำตำแหน่งที่มีราคาแพง หรูหราแต่เปลืองน้ำมันละ: Eliminate หมายถึงละทิ้งในสิ่งที่ไม่จำเป็น เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์ในระยะสั้นแต่ไม่ยั่งยืน เช่นการให้สัญญาว่าจะจ่ายโบนัสเป็นประจำทุกปีโดยไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าธุรกิจหรือกิจการจะขาดทุน เป็นการสร้างเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริงได้ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะที่ธุรกิจประสบภาวะขาดทุนเพิ่ม: Create เป็นการสร้างสิ่งใหม่ เพิ่มสิ่งใหม่ที่คนอื่นไม่เคยทำ เพิ่มในสิ่งที่ใครๆ ในวงการ HR ละเลยแต่เป็นสิ่งทีสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างมาก นั้นคือการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์กับพนักงานอย่างทั่วถึงและสมำเสมอ สร้างวิธีการในการทำให้พนักงานเกิดความศรัทธา ในองค์กร สร้างให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของความดีของการกระทำ มากว่าคุณค่าของเงินเติม : Raise .ในกระบวนการของ HR ที่ทำแล้วเกิดแรงศรัทธาของพนักงานต่อกิจการ หรือเจ้าของ บริษัทอื่นทำน้อย แต่ HR ของเรา ต้องทำให้มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ การเเตมความไว้วางใจให้เต็ม เต็มพลังความศรัทธาให้ต็ม แต่อย่าให้ล้นอ่านแล้วอย่าด่วนเชื่อทุกอย่างที่เห็น โปรดพิจารณา แล้ว ลองไปทดลองใช้แล้วมาเล่าสู่กันฟัง
พบกันครั้งหน้า เรื่อง HR แบบ ไทยๆ

 

ที่มา http://www.vcharkarn.com/vblog/40772


ผู้เข้าชม : 2336 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys