Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ผูกพันองค์กรเพื่ออะไร ?

 

 

ในปี 2015 เรื่องของวัฒนธรรมองค์กร และความผูกพันของพนักงานกับองค์กร

(Culture and Engagement) เป็นเรื่องที่กำลังมาแรงมากในยุคสมัยนี้ ทั้งยังเป็นเรื่องที่ผู้บริหารองค์กรกว่า

3,300 คน จาก 106 ประเทศทั่วโลก ให้ความสำคัญอย่างมาก โดย
เฉพาะต่อความคาดหวังของพนักงาน

Gen Y (คนที่เกิดตั้งแต่ปี 2523-2540) ที่อยากจะให้กลุ่มคนเหล่านี้
มีความผูกพันกับองค์กรมากกว่านี้

 

เพราะอย่างที่ทุกคนทราบดี พนักงาน Gen Y ไม่เพียงต้องการเงินเดือน สวัสดิการในอัตราที่น่า

พอใจ กลุ่มคนเหล่านี้ยังมีความคาดหวังต่อรูปแบบการทำงานในลักษณะยืดหยุ่น
ไม่เคร่งครัด

และเคร่งเครียดจนเกินไป


 

ทั้งยังต้องการเห็นโอกาสการเติบโตในการทำงานค่อนข้างชัดเจน ที่สำคัญลักษณะงานจะต้องมีความ

ท้าทาย และยิ่งถ้าองค์กรไหนสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเดินทางไปทำงานยังบริษัทแม่ในต่างประเทศ

หรือสาขาในประเทศต่าง ๆ ได้ยิ่งดี 
แต่ถ้าไม่เป็นดั่งที่กล่าวมา โอกาสที่พนักงาน Gen Y จะเปลี่ยนงาน มี

โอกาสสูงยิ่ง
 ทั้งนั้น เพราะพนักงาน Gen Y ส่วนใหญ่เป็นแรงงานหลัก (Workforce) ที่ไม่เฉพาะแต่

ประเทศไทยเท่านั้น หากในส่วนของโลกใบนี้
Gen Y ก็เป็นกำลังหลักขององค์กรต่าง ๆ นอกจากนั้น

คน
Gen Y ส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะประกอบอาชีพอิสระค่อนข้างมาก


 

คำถามคือ ทำไมผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก จึงคาดหวังที่จะให้พนักงาน Gen Y มีความ

ผูกพันกับองค์กร 
ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แล้วว่า กลุ่มคนเหล่านี้มีความต้องการอะไรบ้าง ?

ที่สำคัญเทรนด์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ประเทศไทยเท่านั้น หากเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา

ยุโรป หรือเอเชีย ถ้ามองจากข้อมูลของแบบสำรวจเป็นไปได้ว่า
Gen Y คือ แรงงานหลักที่เราจำเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะง้อกลุ่มคนเหล่านี้ เพราะไม่มีเขา องค์กรจะขาดกำลังสำคัญ 
เพราะปัจจุบัน ผู้บริหารยุคเบบี้

บูมเมอร์
 (คนที่เกิดตั้งแต่ปี 2489-2507) กำลังลงจากตำแหน่ง จึงเป็นโอกาสที่ผู้บริหารในรุ่น Gen X

(คนที่เกิดตั้งแต่ปี 2508-2522) กำลังขึ้นมา กลุ่มคนเหล่านี้พอจะคุ้นชินกับพฤติกรรมของคน Gen Y ที่ยัง

พอมองตาก็รู้ใจว่า พวกเขาต้องการอะไรบ้าง ที่สำคัญช่วงอายุไม่ต่างกันมากจึงพอจะเข้าใจอยู่บ้างว่า
 พวก

เขาชอบหรือไม่ชอบอะไร


 

แต่กระนั้นก็มีช่องว่างระหว่างความคิดซ่อนอยู่ เพราะพฤติกรรมของผู้บริหาร Gen X มีความเป็นตัวเอง


ค่อนข้างสูง ทั้งยังเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานค่อนข้างรวดเร็ว 
ขณะที่คน Gen Y มีความ

สามารถในการทำงานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ขาดความอดทน

ดังนั้นหากผู้บริหาร Gen X สั่งให้พนักงาน Gen Y ไปทำงานอะไรสักอย่างหนึ่ง ความคาดหวังของผู้บริหาร

Gen X จึงต้องการความ
รวดเร็วในการทำงาน ขณะที่พนักงาน Gen Y ค่อนข้างจะใช้ความคิด มีระยะเวลา

ในการทำงาน หรือบางทีทำงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ดี ๆ อาจเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นก็ได้ จนงานที่ถูก

มอบหมายไม่ไปถึงไหนเสียที 
ที่สุดการปะทะทางความคิดแบบเงียบ ๆ จึงก่อตัวขึ้นอยู่ในใจ จนทำให้การ

 

บริหารงานเกิดปัญหาได้

 

หลักในการบริหารพนักงานจะใช้ตรรกะอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องผสมผสานระหว่างการบริหารแบบคนรุ่น

เก่ากับคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน


 

เชื่อใจ

 

 

ให้โอกาส


 
พร้อมปรับเปลี่ยนแก้ไข


 

จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะศาสตร์ของการบริหารไม่มีอะไรตายตัว ให้มากไปก็ไม่ดี ให้น้อยไปก็อาจถูก

ด่า หรือไม่ให้อะไรเลยก็ยิ่งไปกันใหญ่ 
ดังนั้น เราจึงต้องบริหารแบบรุก รับ

 

แต่การที่จะทำให้พนักงาน Gen Y หันมามีความผูกพันกับพนักงานและองค์กรในปริมาณที่เพิ่มขึ้นท ถ้าเรา

ยิ่งใช้รูปแบบหรือเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยให้ฝ่าย
HR เป็นผู้รับผิดชอบ ไม่น่าจะ


เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับยุคสมัยนี้ เพราะคนรุ่นใหม่เกือบทุกคนไม่สนใจราก ไม่สนใจที่อยากจะรู้ว่า

องค์กรมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ทั้งยังไม่ค่อยจะใส่ใจว่าใครเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือซีอีโอ


เพราะเขารู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว รู้ไปก็ไม่ช่วยทำอะไรให้ชีวิตดีขึ้น เขาต้องการรู้เรื่องของตัว

เองมากกว่าว่า อีกสัก
3-5 ปี เขาจะเติบโตไปอยู่ตำแหน่งไหน เงินเดือนจะขึ้นไปอีกสักเท่าไหร่ และมีความ


ท้าทายในงานอะไรบ้าง เพื่อที่เขาจะตัดสินใจเองว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปดี 
เพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวจาก


เหล่าบรรดาเพื่อน ๆ ของเขาเป็นอยู่อย่างนี้ เรื่องอะไรเขาจะมาย่ำอยู่กับที่ และเรื่องอะไรเขาจะมีความ

ผูกพันให้กับองค์กร 
ยิ่งถ้าบางองค์กรไม่เคยหยิบยื่นโอกาสต่าง ๆ ให้เขาเลย 
ไม่เฉพาะแต่องค์กรใน

ประเทศไทยที่คิดกันอย่างนี้ หากองค์กรในหลายประเทศทั่วโลกก็คิดกันอย่างนี้เช่นกัน


 

 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1432799143


ผู้เข้าชม : 1607 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys