Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
เทคโนโลยีเปลี่ยน "คน-องค์กร" "Gen Y-X" ไม่ยึดติด "เวลา-สถานที่

คนทำงานเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และวาย (Generation Y) หรือมิลเลนเนียล (Millennial)

ต้องการสไตล์การทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น จากรายงาน Cisco Connected World

Technology Report (CCWTR) ประจำปี 2557 ระบุว่า ภายในปี 2563 คนทำงาน Gen X และ Y ส่วนใหญ่

เชื่อว่าสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Device) จะกลายเป็นอุปกรณ์ "เชื่อมต่อ" ที่สำคัญที่สุด

ขณะที่ "แล็ปทอป" เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับสถานที่ทำงาน

 

 

 

 

ยงาน CCWTR แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เทคโนโลยีจะส่งผลต่อรูปแบบการทำงานในอนาคต อุปกรณ์

แอปพลิเคชั่น และโซลูชั่นที่คนเหล่านี้ชื่นชอบจะรองรับการทำงานในรูปแบบใหม่อย่างไรบ้าง รวมถึงการ

เกิดใหม่ของสุดยอดคนทำงาน (Supertasker) ซึ่งใช้อุปกรณ์ 4 เครื่อง และทัศนคติที่เปลี่ยนไปของคน

ทำงาน และองค์กรที่มีต่อการทำงานจากที่ใดก็ได้

 

44% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลรู้สึกมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำงานจากออฟฟิศ การใช้แอปพลิเคชั่น

(ผู้ตอบแบบสอบถาม 6 ใน 10 คนชอบใช้ปากกาและกระดาษมากกว่าโปรแกรมจดบันทึกยอดนิยม) และ

การรับสมัครบุคลากรทั่วโลก (50% ของผู้จัดการฝ่ายบุคคลจ้างคนทำงานจากการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ

 

 

สำหรับในประเทศไทยคน Gen X, Gen Y และฝ่าย HR สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการทำงานของคนไทย

รวมถึงผลกระทบจากเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบ

ของดีไวซ์ต่าง ๆ แอป และโซลูชั่นที่ใช้ต่อรูปแบบใหม่ในการทำงาน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

อุปกรณ์อัจฉริยะ และการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ

 

ในการเชื่อมต่อของบุคลากรรุ่นใหม่กว่าครึ่งของ Gen X (95%) และ Gen Y(72%) ต้องการ

เป็นอิสระจากตารางเวลาทำงาน 9 โมงเช้า-5 โมงเย็น และกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม

(54%) ระบุว่า บริษัทอนุญาตให้ทำงานจากบ้าน และ 44% ของบุคลากร Gen Xและ 56% ของ

Gen Y ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากที่บ้านและออฟฟิศ อีกทั้ง 87% ของ Gen X เชื่อ

ว่าองค์กรที่ปรับใช้รูปแบบการทำงานนอกสถานที่ผ่านอุปกรณ์พกพาอย่างยืดหยุ่น มีความได้

เปรียบด้านการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งที่ให้พนักงานทำงานในออฟฟิศ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น

 

ผลการสำรวจระบุด้วยว่า บุคลากรของไทยมองว่า "สมาร์ทโฟน" คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดกล่าวคือ

100% เลือกสมาร์ทโฟนเมื่อจำเป็นต้องเลือกเพียงอุปกรณ์เดียวสำหรับทำงานและใช้ชีวิตส่วนตัว

สอดคล้องกับข้อมูลจากรายงาน CCWTR ซึ่งระบุว่า Gen X และ Gen Y

 

เชื่อว่าสมาร์ทโฟนคือ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่สำคัญที่สุดสำหรับบุคลากรในปี 2563

 

รายงานดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบที่อุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น อุปกรณ์สวมใส่

(Wearables) ที่มีผลต่อระบบไอทีและผู้กำหนดกลยุทธ์ด้านไอที โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน (Internet of Everything : IoE)ซึ่งจะสร้างการเชื่อมต่อรูปแบบ

ใหม่ ทั้งเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารสำหรับคนทำงานรุ่นอนาคต

 

ปีก่อนหน้ารายงาน CCWTR แสดงถึงทัศนคติ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของคนทำงานรุ่นอนาคต

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และปีนี้เพิ่มข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลากร Gen X และฝ่ายบุคคล (HR) รวมถึง

ทัศนคติที่มีต่อความสามารถในการเชื่อมต่อ

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของระบบสื่อสารที่ใช้ในการทำงาน(24ชั่วโมง 7 วัน) รวมถึง

ประเด็นที่ว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อนโยบายด้านไอที การรักษาความปลอดภัยของ

องค์กร การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจ  โดยสำรวจความคิด

เห็นของบุคลากร อายุ 18-50 ปีใน 15 ประเทศ จัดหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาท้าทายในปัจจุบันที่

บริษัทต่าง ๆ ต้องเผชิญ ในขณะที่พยายามรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของพนักงานและองค์กรธุรกิจ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

นักงานยุคใหม่  

"Supertasker" หรือ "พนักงานที่ทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน และทำได้ดี" เป็นพนักงานที่

เป็นที่ต้องการมากที่สุดในอนาคตหรือไม่ ?

 

 

 

กว่า 4 ใน 10 ของคนทำงาน Gen X และ Gen Y รวมถึงเกือบ 6 ใน 10 ของพนักงานฝ่าย HR มองว่า

ตนเองเป็น "Supertasker"

 

 

ราวครึ่งหนึ่งเชื่อว่า การทำงานแบบ Supertasking ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และในทำนองเดียวกันฝ่าย HR

(62%) เชื่อว่า Supertasker ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรโดยรวม  เกือบ 2 ใน 3 เชื่อว่า

ในปี 2563 การทำงานแบบ Supertasking เป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับองค์กร

 

ส่วนใหญ่ระบุว่า ตนเองกำลังเรียนรู้ที่จะเป็น Supertasker ด้วยการจัดการชีวิตส่วนตัว และส่วนใหญ่มัก

ผสมผสานกิจกรรมเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะใน Gen X (70%)

 

Gen X เทียบ Gen Y

4 ใน 10 คนเชื่อว่า พนักงาน Gen Y มีประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Supertasking มากที่สุดเมื่อเทียบ

กับคนรุ่นอื่น ๆ

 

 

60% ของ Gen X และ 81% ของฝ่าย HR เชื่อว่า พนักงาน Gen Y ทำงานได้รวดเร็วกว่าพนักงานรุ่นเก่า

ด้วยการใช้อุปกรณ์พกพาและโมบายแอป  ทั้งฝ่าย HR ราว 7 ใน 10 คน คิดว่าพนักงานรุ่น Gen Y ทำงาน

ได้เร็วกว่า หากได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์พกพาและโมบายแอปแทนเดสก์ทอป แล็ปทอป หรือโน้ตบุ๊ก

 

อนาคตฝ่าย HR

ฝ่าย HR เกือบ 6 ใน 10 (58%) เต็มใจว่าจ้างผู้สมัครโดยเพียงแค่สัมภาษณ์ผู้สมัครผ่านการประชุมด้วย

วิดีโอ (โดยไม่ต้องดำเนินการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว) เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผู้จัดการฝ่าย

บุคคล พนักงาน 50% เชื่อว่า ผู้จัดการฝ่ายบุคคลมีทัศนคติเปิดกว้างต่อการว่าจ้างพนักงาน โดยไม่ต้องมี

การสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว  พนักงานกว่าครึ่งหนึ่ง (Gen X-Y) คิดว่า ตนพร้อมทำงานทุกวัน 24 ชั่วโมง

3 ใน 10 คนติดต่อได้ทางอีเมล์และโทรศัพท์

 

 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าเวลาทำงานน่าจะเป็น 7 โมงเช้าถึง 8 โมง และ 9 โมงถึงเที่ยง ต่อด้วย

บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็น และ 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม ตารางเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดย 1

ใน 4 ของพนักงาน Gen X Gen Y ระบุว่า องค์กรของตนอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้

ที่น่าสนใจคือ พนักงาน Gen Y ที่มีโอกาสทำงานนอกสถานที่มีแนวโน้มที่จะชอบทำงานที่ออฟฟิศ

มากกว่าพนักงาน Gen X

 

ข้าวกลางวันตอนบ่าย 3 เรื่องปกติ

คน Gen X & Y ชอบตารางเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น และยินดีทำงานนอกเวลาปกติเพื่อแลกเปลี่ยน โดย

บุคลากรมีความเห็นแตกต่างกันอย่างครึ่ง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับวันทำงานปกติของพนักงานทั่วไป โดยเกือบ

ครึ่งระบุว่าต้องการอิสระในการทำงาน และเล่นสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด (เทียบกับเวลา

ทำงานตามปกติ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น จันทร์ถึงศุกร์)


Gen X ส่วนใหญ่เชื่อว่า Gen Y ชื่นชอบ เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นมากกว่า แต่ Gen Yมีแนวโน้มที่จะชอบเวลา

ทำงานปกติแบบเดิมมากกว่า (54%)


บุคลากร 1 ใน 4 ได้รับการว่าจ้างโดยองค์กรที่อนุญาตให้ทำงานจากที่บ้าน โดยมีเพียง 28% ของ Gen Y,

19% ของ Gen X และ 6% ของพนักงานฝ่าย HR เท่านั้นที่ชอบทำงานในออฟฟิศมากกว่าที่บ้าน


Gen Y ส่วนใหญ่ (44%) ระบุว่า ตนเองมีสมาธิและประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อทำงานในออฟฟิศ ขณะที่ Gen

X (38%) ระบุว่า ตนเองมีสมาธิและประสิทธิภาพเท่ากันทั้งที่บ้านและในออฟฟิศ

 

 

ความยืดหยุ่นเป็นแม่เหล็ก

"ความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน" คือ เครื่องมือดึงดูดบุคลากร 2 ใน 3 เชื่อว่าองค์กรที่ปรับใช้รูปแบบการ

ทำงานนอกสถานที่ที่ยืดหยุ่น มีความได้เปรียบด้านการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่กำหนดให้พนักงานประจำ

อยู่ในออฟฟิศตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

 

ครึ่งหนึ่งของ Gen X และ Y รู้สึกว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำลังปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสไตล์การทำงานแบบ

โมบายที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับพนักงานแต่เกือบ1 ใน 3 รู้สึกว่าการปรับเปลี่ยนยังไม่เร็วพอ

 

มุมมองของฝ่าย HR 56% ระบุว่าได้ปรับใช้หรือมีแผนปรับใช้สไตล์การทำงานแบบโมบายยืดหยุ่นมากขึ้น

 

โดยรวมแล้วพนักงานไม่เต็มใจที่จะยอมลดเงินเดือนเพื่อแลกกับการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นแต่พนักงาน

ฝ่ายHR เต็มใจทำเรื่องนี้มากที่สุด โดย 4 ใน 10 ระบุว่าตนเองยอมรับการปรับลดเงินเดือน ในทำนอง

เดียวกัน ฝ่าย HR เต็มใจที่จะยอมรับการลดเงินเดือนมากที่สุด โดย 56% ยอมปรับลดเงินเดือนมากกว่า

10% (เทียบกับ 35% ของ Gen Y และ 34% ของ Gen X)

 

แม้เงินเดือนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่ความยืดหยุ่นในการกำหนดตารางเวลาของ

ตนเอง หรือความสามารถในการทำงานนอกสถานที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับ Gen X และ Gen Y ราว

1 ใน 5 คน รวมถึงฝ่าย HR ราว 1 ใน 3 คน

 

 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1430823398

 


ผู้เข้าชม : 1471 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys