Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
รินหัวใจใส่งานบริการ สร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

เป็นที่ทราบดีว่าการประกอบธุรกิจใด ๆ ย่อมต้องมีการบริการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง และการบริการ

นี่เองที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและล้มเหลวในคราวเดียวกัน

 

ทั้งนั้นเพราะการบริการเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ

หากองค์กรหนึ่งองค์กรใดมีผลิตภัณฑ์ดีมีช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย แต่ขาดการบริการอันเป็นเลิศ

 

ยิ่งเฉพาะต่อการบริการที่จะต้องพบหน้ากันระหว่างพนักงานกับลูกค้าด้วยแล้วยิ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

 

ปีผ่านมา"รอน คอฟแมน" กูรูด้านการบริการระดับโลก เคยมาพูดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาของ M Academy

 

มาแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นประสบความสำเร็จอย่างมาก

 

สำหรับครั้งนี้ "รอน คอฟแมน" เดินทางกลับมาอีกครั้ง เพราะเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กร

 

มากกว่า 70 องค์กรที่ให้บริการชั้นนำ เช่น สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส, DHL, Prada, Toyota เป็นต้น

 

ทั้งยังเป็นผู้เขียนหนังสือ "Uplifting Service" ที่ขายดีที่สุดของ New York Times

 

 

 

 

 

เพียงแต่ครั้งนี้ "รอน คอฟแมน" จะมาโฟกัสเรื่องของงานบริการในระดับที่สูงขึ้นในหัวข้อ The Secrets of 

Superior Service ที่พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นเลิศของงานบริการ 6 ระดับ (The Six Level of

Service) ดังนี้

หนึ่ง ระดับดีเกินคาด (Unbelievable)

สอง ระดับดีจนน่าประหลาดใจ (Surprising)

สาม ระดับที่ตรงตามความต้องการ (Desired)

สี่ ระดับที่คาดคะเนไว้ (Expected)

ห้า ระดับพื้นฐาน (Basic)

หก ระดับวิกฤต (Criminal)

"จริง ๆ แล้วความเป็นเลิศของงานบริการใน 6 ระดับเหมือนกับบันไดเลื่อนที่เคลื่อนที่ตลอด ซึ่งมีทิศทาง

จากบนไปล่างและจากล่างขึ้นบน แต่สุดท้ายจะต้องก้าวสูงขึ้นไป เพื่อสร้างคุณค่าอันเป็นเลิศทางด้านงาน

บริการสำหรับองค์กรต่าง ๆ"


"โดยเฉพาะเรื่องของ Service Excellence Culture ที่จะต้องสร้างคุณค่าสำหรับคนอื่น ๆ ที่ทำงานทางด้าน

นี้ ซึ่งไม่เพียงจะต้องพัฒนาการบริการให้สูงขึ้น เป็นที่ประทับใจมากขึ้น หากยังจะต้องนำประสบการณ์ของ

งานบริการไปปรับใช้กับการทำงานร่วมกันเป็นทีม"

"ที่จะต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปช่วยคือSee-Hear-Touch-Smell และ Taste เพราะฉะนั้นแต่ละ

คนในองค์กรจึงต้องมีความเข้าใจคนอื่น ดังนั้น เราจึงต้องสร้างคุณค่าให้คนในองค์กรเห็น"

ถึงตรงนี้ "รอน คอฟแมน" จึงยกตัวอย่างสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ที่ให้บริการตั้งแต่ขณะขึ้นเครื่อง

บินไปจนถึงการให้บริการของแท็กซี่ ซึ่งไม่ว่านักท่องเที่ยวจะไปจุดไหน เขาจะใส่ใจนักท่องเที่ยวตลอด

เวลา เขาจะมีป้ายบอกทางให้นักท่องเที่ยวรู้ตลอด เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะเป้าหมายของเขาต้องการ

เป็นสนามบินที่เป็นมิตรที่สุดในโลก


"เขาใช้ Wording เดียวกันทั้งหมด ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง นี่คือไอเดียแรกของเขา

ไอเดียต่อมา เขาซ้อมยิ้มกับกระจกทุกวัน และไอเดียที่ 3 ทุก ๆ เคาน์เตอร์ของตรวจคนเข้าเมือง

เข้า-ออกจะมีกล่องลูกอม และเขาจะพูดอยู่ 2 คำ คือพาสปอร์ต และเชิญหยิบลูกอม พูดง่าย ๆ คือ

เขาเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นงานบริการ"

อันเป็นงานบริการที่จะต้องมีใจของการบริการเข้าไปด้วย

ถึงจะทำให้งานบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1407726573


ผู้เข้าชม : 1529 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys