Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ลูกน้องที่เจ้านายต้องการ

การเป็นลูกน้องที่นายต้องการ มิใช่เป็นลูกน้องที่ขี้ประจบ

หรือคอยเลียแข้ง เลียขาเจ้านายแต่อย่างใด หากแต่เป็นแนวทางการทำงานอย่างมืออาชีพ

 

 

เจ้านายต้องการเห็นลูกน้องที่ให้ความสนใจในงาน ซึ่งในที่นี้ หมายรวมทั้ง การแสดงความกระตือรือร้น

ในการปฏิบัติงานของคุณเอง และการแสดงความคิดเห็น ต่อไปนี้คือเทคนิคที่จะทำให้เจ้านายชื่นชอบ

 

1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน อับดับแรกก็คงต้องมาดูที่ความรู้ และความสามารถในตำแหน่ง

งานที่จะต้องได้รับมอบหมาย แต่สิ่งสำคัญที่จะให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พนักงานคนนั้นต้องมีจิตสำนึก มี

ความรับผิดชอบในจิตใจ พร้อมที่จะดูแล ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย จาก

ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ จะถือว่าประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

2.  มีความมั่นใจ ในการที่จะปล่อยให้พนักงาน เข้าไปแก้ไขปัญหางานต่างๆได้ ก็ต้องแน่ใจก่อนว่า

พนักงานท่านนั้นมีความมั่นใจ รับรู้ จุดเริ่มต้นของปัญหาได้ดี มีความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจที่จะ

แก้ไขปัญหานั้นได้ เพราะการแก้ปัญหาต้องเผชิญกับหลากหลายช่องทางในการติดต่อประสานงานในการ

แก้ปัญหา ดังนั้นก็ต้องมีความมั่นใจเกินร้อยเช่นกัน

3.  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์บางทีการแก้ไขปัญหา ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไป แต่อาจต้องมี

ไหวพริบ รอบรู้ สภาวะ ผู้คนที่เราต้องเผชิญด้วยเป็นคนแบบไหน นิสัยแบบไหน นิสัยเป็นอย่างไร เพื่อที่จะ

ช่วยให้การแก้ไขปัญหาดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากกว่า การใช้มาตรการของวิชาการอย่างเดียว ดังนั้น

ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการเจรจา คิดหาช่องทางที่สร้างสรรค์ช่วยแก้ปัญหาได้เกินความคาดหมาย

ก็เป็นได้

4.  มีพัฒนาการ การรอบรู้ รับฟัง และร่วมแชร์ประสบการณ์ทีดีในการทำงาน และ เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่

เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงในทางบวกหรือทาง

สร้างสรรค์ เช่น เปลี่ยนแปลงการพูดการจา โดยพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ พูดให้คนฟังรู้เรื่อง พูดไม่มากหรือ

น้อยเกินไป พูดอย่างสุภาพ มีเสน่ห์จับใจ หาความรู้เพิ่มเติม โดยการเรียนต่อ เข้ารับการฝึกอบรม ฟัง

บรรยาย ร่วมการเสวนา หรือแม้แต่ซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มเติม ฝึกฝนตัวเองจนชำนาญ เรียกว่าเรียนรู้จาก

การปฏิบัติ หรือ Learning by doing

 

เทคนิคข้างต้นนี้ ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องทำตัวเลียแข้งเลียขาเจ้านายแต่อย่างใด หากแต่เป็น

แนวทางการทำงานอย่างมืออาชีพ และเมื่อคุณได้ปฏิบัติตามคำแนะนำไปแล้ว ก็จะทำให้เจ้านายของคุณ

ได้เห็นด้วยว่า คุณเป็นพนักงานที่ตั้งใจและเอาการเอางาน สมควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพใน

องค์กรอย่างแท้จริง

 

 

ที่มา : http://www.m2fjob.com/

 

 

 


ผู้เข้าชม : 2546 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys